Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: m
Hakutulos: 139 asiasanaa
Index term: Mabinogion
Asiasana: Mabinogion
Laajemmat termit: eepokset
Index term: magic
Definition: Belief systems and practices intended to influence or control the supernatural powers
Used for: sorcery
Asiasana: magia
Huomautus: Tarkoittaa uskomusjärjestelmää ja tekniikkaa, jota toistamalla käyttäjä pyrkii vaikuttamaan yliluonnollisiin voimiin ja hallitsemaan niitä (Lähteet: Perinteentutkimuksen terminologia & Jargon)
Laajemmat termit: rituaalit
Suppeammat termit: ennustaminen
noituus
paha silmä
parannusmagia
sanamagia
Rinnakkaistermit: kansanusko
okkultismi
uskonto
Korvaa termit: taiat
taikuus
magical objects
Use: cult objects
Index term: Mahabharata
Asiasana: Mahabharata
Laajemmat termit: eepokset
Index term: male culture
Used for: men's culture
Asiasana: mieskulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: miehet
naiskulttuuri
Korvaa termit: miesten kulttuuri
Man in the Panther Skin
Use: Vephistqaosani
Index term: mana
Asiasana: mana
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Index term: mana
Asiasana: väki
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: tabu
Index term: manors
Asiasana: kartanot
Laajemmat termit: asuinrakennukset
rakennettu ympäristö
Rinnakkaistermit: maatilat
pappilat
Index term: Mansi
Used for: Voguls
Asiasana: mansit
Laajemmat termit: obinugrilaiset kansat
Korvaa termit: vogulit
Index term: mantras
Asiasana: mantrat
Rinnakkaistermit: buddhalaisuus
hindulaisuus
loitsut
mietiskely
tantrismi
Index term: manufacture of musical instruments
Asiasana: soitinrakennus
Rinnakkaistermit: soittimet
Index term: manuscripts
Asiasana: käsikirjoitukset
Index term: maps
Asiasana: kartat
Rinnakkaistermit: kartastot
Index term: Mari
Used for: Cheremis
Asiasana: marit
Laajemmat termit: volgansuomalaiset kansat
Korvaa termit: tšeremissit
tseremissit
Index term: market
Asiasana: markkinat
Laajemmat termit: kauppa
Index term: market places
Asiasana: torit
Laajemmat termit: rakennettu ympäristö
Index term: marriage
Asiasana: avioliitto
Suppeammat termit: järjestetty avioliitto
lapsiavioliitto
seka-avioliitto
Rinnakkaistermit: avioero
avoliitto
eksogamia
endogamia
hääpäivät
häät
kihlaus
kosinta
moniavioisuus
morsiamenhinta
myötäjäiset
naimattomuus
perhe
rekisteröity parisuhde
yksiavioisuus
Index term: Marxist anthropology
Asiasana: marxilainen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Index term: masks
Asiasana: naamiot
Rinnakkaistermit: rituaalinen vaatetus
Index term: mass communication
Asiasana: joukkoviestintä
Laajemmat termit: viestintä
Rinnakkaistermit: joukkoviestimet
media-antropologia
mediakulttuuri
Korvaa termit: joukkotiedotus
mass culture
Use: popular culture
Index term: mass media
Used for: media
Asiasana: joukkoviestimet
Suppeammat termit: lehdistö
radio
televisio
Rinnakkaistermit: joukkoviestintä
Korvaa termit: media
tiedotusvälineet
Index term: mass movements
Used for: civic movements
popular movements
Asiasana: joukkoliikkeet
Rinnakkaistermit: uskonnolliset liikkeet
vaihtoehtoliikkeet
Korvaa termit: kansalaisliikkeet
kansanliikkeet
Index term: masseurs / masseuses
Asiasana: hierojat
Laajemmat termit: parantajat
master of animals
Use: lord of the animals
Index term: material culture
Asiasana: aineellinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: esinetutkimus
perinne
Korvaa termit: esineellinen kulttuuri
materiaalinen kulttuuri
Index term: mathematical anthropology
Asiasana: matemaattinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Index term: matriarchy
Asiasana: matriarkaatti
Rinnakkaistermit: patriarkaatti
Index term: matrilineal descent
Asiasana: matrilineaalinen polveutuminen
Rinnakkaistermit: patrilineaalinen polveutuminen
sukulaisuus
Index term: May Day
Asiasana: vappu
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: meals
Asiasana: ateriat
Laajemmat termit: ruokakulttuuri
Rinnakkaistermit: ruokailutavat
Index term: meaning
Asiasana: merkitys
Rinnakkaistermit: semantiikka
Index term: means of payment
Asiasana: maksuvälineet
Suppeammat termit: raha
Rinnakkaistermit: kauppa
means of transport
Use: vehicles
measures
Use: measuring devices
Index term: measures
Asiasana: mittayksiköt
Rinnakkaistermit: mittauslaitteet
Index term: measuring devices
Used for: measures
weights
Asiasana: mittauslaitteet
Rinnakkaistermit: mittayksiköt
Korvaa termit: mitat
painot
media
Use: mass media
media anthropology
Use: anthropology of media
Index term: media culture
Asiasana: mediakulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: digitaalinen kulttuuri
joukkoviestintä
Index term: medical anthropology
Asiasana: lääketieteellinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Index term: medicinal herbs
Asiasana: lääkekasvit
Laajemmat termit: kasvit
Rinnakkaistermit: lääkkeet
yrttilääkintä
Index term: medicines
Asiasana: lääkkeet
Laajemmat termit: parannustavat
Rinnakkaistermit: huumeet
lääkekasvit
Index term: meditation
Asiasana: mietiskely
Rinnakkaistermit: jooga
mantrat
Korvaa termit: meditaatio
Index term: mediums
Asiasana: meediot
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: possessio
spiritismi
Index term: meetings
Definition: Until the year 2002 terms conferences, congresses, seminars and symposiums were also used
Used for: conferences
congresses
seminars
symposiums
Asiasana: kokoukset
Huomautus: Vuoteen 2002 asti käytetty myös termejä konferenssit, kongressit, seminaarit ja symposiumit
Korvaa termit: konferenssit
kongressit
seminaarit
symposiumit
Index term: melodies
Asiasana: melodiat
Huomautus: Aiemmin käytetty asiasanoja sävelmät, kansanlaulusävelmät ja runosävelmat. Kansanlalusävelmistä käytä asiasanoja kansanlaulut + melodiat. Runosävelmistä käytä asiasanoja kansanrunot + sävelmät tai kalevalamittaiset runot + sävelmät.
Rinnakkaistermit: musiikki
nuottijulkaisut
Korvaa termit: sävelmät
kansanlaulusävelmät
runosävelmät
Index term: memes
Asiasana: meemit
Rinnakkaistermit: kulttuurin välittyminen
skeema
Korvaa termit: kulttuurigeenit
Index term: memoirs
Used for: autobiographies
Asiasana: muistelmat
Rinnakkaistermit: elämäkerrat
elämäkertatutkimus
elämänhistoria
Korvaa termit: omaelämäkerrat
Index term: memorates
Asiasana: memoraatit
Laajemmat termit: kertomusperinne
Rinnakkaistermit: fabulaatit
kokemuskerronta
kronikaatit
uskomusperinne
uskomustarinat
Index term: memorial gatherings
Asiasana: muistajaiset
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Rinnakkaistermit: hautajaiset
vainajat
Index term: memorial stones
Asiasana: hautamuistomerkit
Rinnakkaistermit: hautakirjoitukset
hautausmaat
uskonnollinen taide
Index term: memorial trees
Asiasana: karsikot
Index term: memory
Asiasana: muisti
Suppeammat termit: kollektiivinen muisti
Index term: memory albums
Asiasana: muistokirjat
Index term: memory institutions
Asiasana: muistiorganisaatiot
Suppeammat termit: kirjastot
museot
Index term: men
Asiasana: miehet
Rinnakkaistermit: miehen asema
mieskulttuuri
mieskuva
pojat
sukupuoli
men's culture
Use: male culture
Index term: men's studies
Asiasana: miestutkimus
Rinnakkaistermit: miehen asema
naistutkimus
sukupuolitutkimus
Index term: menstruation
Asiasana: kuukautiset
Rinnakkaistermit: lisääntyminen
Index term: mentality
Asiasana: mentaliteetti
Index term: mermaids
Used for: water nymphs
Asiasana: merenneidot
Laajemmat termit: taruolennot
yliluonnolliset olennot
Korvaa termit: vedenneidot
Index term: Merya
Asiasana: merjalaiset
Laajemmat termit: volgansuomalaiset kansat
Index term: Messianism
Asiasana: messianismi
Rinnakkaistermit: cargo-kultti
islam
juutalaisuus
kristinusko
millenarismi
Index term: metafolklore
Asiasana: metafolklore
Rinnakkaistermit: kansanperinne
Index term: metamorphosis
Asiasana: metamorfoosi
Huomautus: Termi otettu käyttöön vuonna 2010, sitä ennen käytetty termiä muodonvaihdos.
Korvaa termit: muodonmuutos
muodonvaihdos
Index term: metaphor
Asiasana: metafora
Rinnakkaistermit: metonymia
Index term: metapoetics
Asiasana: metapoetiikka
Rinnakkaistermit: etnopoetiikka
Index term: Methodism
Asiasana: metodismi
Laajemmat termit: vapaakirkot
Index term: methodology
Asiasana: metodologia
Rinnakkaistermit: tutkimusmenetelmät
methods of analysis
Use: research methods
Index term: metonymy
Asiasana: metonymia
Rinnakkaistermit: metafora
Index term: metrics
Asiasana: metriikka
Korvaa termit: runomittaoppi
Index term: microhistory
Asiasana: mikrohistoria
Laajemmat termit: historia
Index term: middle class
Asiasana: keskiluokka
Laajemmat termit: yhteiskuntaluokat
Midsummer bonfires
Use: bonfires
Index term: Midsummer Day
Asiasana: juhannus
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: kokot
Index term: migrants
Asiasana: siirtolaiset
Rinnakkaistermit: siirtolaisuus
siirtoväki
Index term: migration
Asiasana: muuttoliike
Suppeammat termit: maahanmuutto
maassamuutto
maastamuutto
pakolaisuus
paluumuutto
siirtolaisuus
Rinnakkaistermit: väestönmuutokset
Index term: migration
Asiasana: siirtolaisuus
Laajemmat termit: muuttoliike
Rinnakkaistermit: maahanmuutto
maastamuutto
siirtolaiset
Index term: millenarism
Asiasana: millenarismi
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Rinnakkaistermit: eskatologia
messianismi
Index term: mills
Asiasana: myllyt
Laajemmat termit: maatalousrakennukset
Index term: mining
Asiasana: kaivostyö
Laajemmat termit: elinkeinot
Index term: minorities
Used for: minority groups
Asiasana: vähemmistöt
Laajemmat termit: ryhmät
Rinnakkaistermit: väestö
Korvaa termit: vähemmistöryhmät
minority groups
Use: minorities
Index term: miracles
Asiasana: ihmeet
Laajemmat termit: uskonnolliset kokemukset
Rinnakkaistermit: legendat
näyt
miraculous cures
Use: faith healing
Index term: Mireille
Asiasana: Mireille
Laajemmat termit: eepokset
mission
Use: missionary work
Index term: missionary work
Used for: mission
Asiasana: lähetystyö
mixed marriage
Use: intermarriage
Index term: mock sermons
Asiasana: pilasaarnat
Rinnakkaistermit: parodia
pilailu
Index term: modern
Asiasana: moderni
Rinnakkaistermit: modernisaatio
modernismi
Index term: modernism
Asiasana: modernismi
Rinnakkaistermit: moderni
modernisaatio
postmodernismi
Index term: modernization
Asiasana: uudenaikaistuminen
Rinnakkaistermit: kulttuurin muutokset
modernisaatio
sosiaalinen muutos
Index term: modernization
Asiasana: modernisaatio
Rinnakkaistermit: kaupungistuminen
kulttuurin muutokset
maallistuminen
moderni
modernismi
sosiaalinen muutos
taloudelliset muutokset
teollistuminen
uudenaikaistuminen
monasteries
Use: monasteries and convents
Index term: monasteries and convents
Used for: monasteries
convents
Asiasana: luostarit
Rinnakkaistermit: munkit
nunnat
Korvaa termit: munkkiluostarit
nunnaluostarit
Index term: money
Asiasana: raha
Laajemmat termit: maksuvälineet
Index term: monks
Asiasana: munkit
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: luostarit
nunnat
Index term: monogamy
Asiasana: yksiavioisuus
Rinnakkaistermit: avioliitto
moniavioisuus
Korvaa termit: monogamia
Index term: monotheism
Asiasana: monoteismi
Laajemmat termit: teismi
Rinnakkaistermit: Jumala
polyteismi
Index term: moon
Asiasana: kuu
Laajemmat termit: taivaankappaleet
Index term: Mordvins
Asiasana: mordvalaiset
Laajemmat termit: volgansuomalaiset kansat
Index term: Mormons
Asiasana: mormonit
Laajemmat termit: uskonnolliset yhteisöt
Index term: mosques
Asiasana: moskeijat
Laajemmat termit: uskonnolliset rakennukset
Rinnakkaistermit: islam
Index term: Mother's Day
Asiasana: äitienpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: mothers
Asiasana: äidit
Laajemmat termit: vanhemmat
Rinnakkaistermit: äitipuolet
Index term: mothers-in-law
Asiasana: anopit
Laajemmat termit: appivanhemmat
Rinnakkaistermit: apet
Index term: motif
Asiasana: motiivi
Huomautus: YSA: motiivit
Rinnakkaistermit: motiivianalyysi
motiiviluettelot
rakenne
Index term: motif analysis
Asiasana: motiivianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: motiivi
Index term: motif indexes
Asiasana: motiiviluettelot
Laajemmat termit: hakemistot
Rinnakkaistermit: motiivi
tyyppiluettelot
Index term: mountain communities
Asiasana: vuoristolaisyhteisöt
Laajemmat termit: yhteisöt
Rinnakkaistermit: rannikkoyhteisöt
saaristolaisyhteisöt
moxa therapy
Use: moxibustion
Index term: moxibustion
Used for: moxa therapy
Asiasana: moksibustio
Laajemmat termit: parannustavat
Rinnakkaistermit: akupunktio
Korvaa termit: moksaus
taulaaminen
Index term: multiculturalism
Asiasana: monikulttuurisuus
Rinnakkaistermit: kulttuurienvälisyys
kulttuurierot
kulttuurikosketukset
kulttuuripluralismi
Index term: multiforms
Asiasana: multiformit
Rinnakkaistermit: muuntelu
Index term: murder
Asiasana: murha
Laajemmat termit: rikokset
Suppeammat termit: lapsenmurha
Rinnakkaistermit: itsemurha
Index term: Muroma
Asiasana: muromat
Laajemmat termit: volgansuomalaiset kansat
Index term: museology
Asiasana: museologia
Rinnakkaistermit: museot
Index term: museums
Asiasana: museot
Laajemmat termit: muistiorganisaatiot
Suppeammat termit: ulkomuseot
Rinnakkaistermit: kirjastot
museologia
näyttelyt
Index term: music
Asiasana: musiikki
Suppeammat termit: hengellinen musiikki
katumusiikki
lastenmusiikki
laulumusiikki
maailmanmusiikki
perinnemusiikki
populaarimusiikki
rituaalimusiikki
soitinmusiikki
tanssimusiikki
työväenmusiikki
Rinnakkaistermit: melodiat
musiikkikulttuuri
musiikkitiede
Index term: music culture
Asiasana: musiikkikulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: musiikki
Index term: music publications
Definition: Publications of notated music
Asiasana: nuottijulkaisut
Rinnakkaistermit: laulukirjat
melodiat
Index term: musical instruments
Definition: Names of musical instruments can be used as specifying index terms in singular form
Asiasana: soittimet
Huomautus: Soitinten nimiä voi käyttää tarkentavina asiasanoina yksikkömuodossa
Suppeammat termit: kantele
Rinnakkaistermit: soitinmusiikki
soitinrakennus
soittaminen
Index term: musicology
Asiasana: musiikkitiede
Suppeammat termit: etnomusikologia
Rinnakkaistermit: musiikki
Index term: Muslims
Asiasana: muslimit
Rinnakkaistermit: islam
islamilainen kulttuuri
mysteries
Use: mystery religions
Index term: mystery religions
Used for: mysteries
Asiasana: mysteeriuskonnot
Laajemmat termit: uskonnot
Index term: mysticism
Asiasana: mystiikka
Rinnakkaistermit: kabbala
mystikot
sufilaisuus
Index term: mystics
Asiasana: mystikot
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: mystiikka
Index term: mythology
Definition: To specify use combinations, e.g. mythology -- antiquity, mythology -- Nordic countries, mythology -- Sami
Asiasana: mytologia
Huomautus: Käytä tarkennukseksi asiasanaketjuja, esim. mytologia -- antiikki, mytologia -- Pohjoismaat, mytologia -- saamelaiset
Suppeammat termit: myytit
Rinnakkaistermit: myyttitutkimus
Index term: mythology -- antiquity
Used for: ancient mythology
Asiasana: mytologia -- antiikki
Korvaa termit: antiikin mytologia
Index term: mythology -- antiquity -- Greece
Used for: Greek mythology
Asiasana: mytologia -- antiikki -- Kreikka
Korvaa termit: kreikkalainen mytologia
Index term: mythology -- antiquity -- Rome
Used for: Roman mythology
Asiasana: mytologia -- antiikki -- Rooma
Korvaa termit: roomalainen mytologia
Index term: mythology -- Finns
Used for: Finnic mythology
Asiasana: mytologia -- suomalaiset
Korvaa termit: suomalainen mytologia
Index term: mythology -- Nordic countries
Used for: Scandinavian mythology
Asiasana: mytologia -- Pohjoismaat
Korvaa termit: skandinaavinen mytologia
Index term: myths
Asiasana: myytit
Laajemmat termit: kertomusperinne
mytologia
Suppeammat termit: elämänpuu
maailmanpuu
maailmansyntymyytit
Rinnakkaistermit: myyttitutkimus
riittirunot
rituaalit
syntykertomukset