Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: n
Hakutulos: 54 asiasanaa
Index term: name days
Asiasana: nimipäivät
Laajemmat termit: merkkipäivät
Rinnakkaistermit: henkilönnimet
praasniekat
syntymäpäivät
name-giving
Use: naming
Index term: names
Asiasana: nimet
Suppeammat termit: henkilönnimet
paikannimet
Rinnakkaistermit: nimenanto
Index term: naming
Used for: name-giving
Asiasana: nimenanto
Rinnakkaistermit: kaste
nimenantojuhlat
nimet
Korvaa termit: nimeäminen
Index term: naming ceremonies
Used for: naming rituals
Asiasana: nimenantojuhlat
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Suppeammat termit: ristiäiset
Rinnakkaistermit: nimenanto
Korvaa termit: nimenantorituaalit
naming rituals
Use: naming ceremonies
Index term: narration
Asiasana: kerronta
Suppeammat termit: kokemuskerronta
Rinnakkaistermit: kertomusperinne
narratiivisuus
Index term: narrativity
Asiasana: narratiivisuus
Rinnakkaistermit: kerronta
Korvaa termit: kerronnallisuus
Index term: national costume
Asiasana: kansallispuvut
Laajemmat termit: vaatteet
Rinnakkaistermit: kansanpuvut
muinaispuvut
Index term: national culture
Asiasana: kansallinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: ylikansallinen kulttuuri
Index term: national days
Asiasana: kansallispäivät
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: itsenäisyyspäivät
national epics
Use: epics
national identity
Use: nationality -- identity
Index term: nationalism
Asiasana: nationalismi
Rinnakkaistermit: etnosentrismi
kansallisuus
Index term: nationality
Asiasana: kansallisuus
Rinnakkaistermit: etnisyys
nationalismi
Index term: nationality -- identity
Used for: national identity
Asiasana: kansallisuus -- identiteetti
Korvaa termit: kansallinen identiteetti
Native Americans
Use: American Indians
Index term: native region
Asiasana: kotiseutu
Rinnakkaistermit: kotiseutututkimus
kotiseututyö
Index term: natural fibres
Asiasana: luonnonkuidut
Suppeammat termit: hamppu
pellava
villa
Rinnakkaistermit: tekstiilit
Index term: natural guardian spirits
Asiasana: luonnonhaltijat
Laajemmat termit: haltijat
Rinnakkaistermit: maahiset
metsänpeitto
Korvaa termit: luonnonhaltiat
Index term: nature
Asiasana: luonto
Rinnakkaistermit: luonnonpalvonta
revontulet
sateenkaaret
sää
ukkonen
ympäristö
Index term: nature imitations
Used for: onomatopoeia
Asiasana: luonnonäänen jäljittelyt
Laajemmat termit: suullinen perinne
Index term: nature worship
Asiasana: luonnonpalvonta
Laajemmat termit: kultit
Rinnakkaistermit: animismi
luonto
panteismi
Index term: navigation
Asiasana: merenkulku
necrologies
Use: obituaries
neighbors
Use: neighbours
Index term: neighbours
Used for: neighbors
Asiasana: naapurit
Rinnakkaistermit: sosiaaliset verkostot
Index term: Nenets
Asiasana: nenetsit
Laajemmat termit: samojedit
Index term: New Age
Asiasana: New Age -liike
Rinnakkaistermit: uususkonnollisuus
Index term: New Pietism
Asiasana: uuspietismi
Laajemmat termit: herätysliikkeet
Korvaa termit: viides herätysliike
new religious movements
Use: new religiousness
Index term: new religiousness
Definition: The names of new religious movements can be used as index terms. - Use also combinations, e.g. new religiousness -- shamanism
Used for: new religious movements
Asiasana: uususkonnollisuus
Huomautus: Uusien uskonnollisten liikkeiden nimiä voi käyttää asiasanoina. - Käytä myös asiasanaketjuja, esim. uususkonnollisuus - šamanismi
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Suppeammat termit: Krishna-liike
Rinnakkaistermit: New Age -liike
Korvaa termit: uudet uskonnolliset liikkeet
Index term: New Year
Definition: Term introduced 2006, prior to that see turn of the year
Asiasana: uusivuosi
Huomautus: Termi otettu käyttöön vuonna 2006, sitä ennen ks. vuodenvaihde
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: vuodenvaihde
Index term: Nganasans
Asiasana: nganasanit
Laajemmat termit: samojedit
Index term: Nibelungenlied
Asiasana: Nibelungenlied
Laajemmat termit: eepokset
Index term: nicknames
Asiasana: lisänimet
Laajemmat termit: henkilönnimet
kiusoitteluperinne
Rinnakkaistermit: köllit
Korvaa termit: liikanimet
Index term: nightmares
Asiasana: painajaiset
Rinnakkaistermit: taudinselitykset
unet
yliluonnolliset olennot
Index term: nomadic cultures
Used for: pastoralism
Asiasana: paimentolaiskulttuurit
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: paimentolaiset
paimentolaisuus
Korvaa termit: pastoralismi
Index term: nomadism
Asiasana: paimentolaisuus
Laajemmat termit: elinkeinot
Rinnakkaistermit: paimentolaiset
paimentolaiskulttuurit
poronhoito
Korvaa termit: nomadismi
Index term: nomads
Asiasana: paimentolaiset
Rinnakkaistermit: paimentolaiskulttuurit
paimentolaisuus
Korvaa termit: nomadit
Index term: non-religiousness
Asiasana: uskonnottomuus
Rinnakkaistermit: agnostisismi
ateismi
maallistuminen
Index term: nonsense rhymes
Asiasana: hokemat
Toim. huomautus : YSA: hokemat KÄYTÄ lorut
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: lorut
sanaleikit
Index term: nonverbal communication
Asiasana: sanaton viestintä
Laajemmat termit: viestintä
Suppeammat termit: eleet
ilmeet
ruumiinkieli
Korvaa termit: non-verbaalinen viestintä
nonverbaalinen viestintä
Index term: norms
Asiasana: normit
Rinnakkaistermit: arvot
etiikka
lait
oikeuskäytäntö
sanktiot
sosiaalinen kontrolli
Index term: north
Asiasana: pohjoinen
Laajemmat termit: ilmansuunnat
Index term: Northern lights
Asiasana: revontulet
Rinnakkaistermit: luonto
sateenkaaret
Index term: nostalgia
Asiasana: nostalgia
Laajemmat termit: tunteet
Index term: nourishment
Asiasana: ravinto
Rinnakkaistermit: hätäravinto
ruoat
ruokinta
novelle
Use: romantic tales
Index term: numbers
Asiasana: numerot
Index term: numskull tales
Definition: AT 1200-1349
Used for: humorous tales -- numskulls
Asiasana: hölmöläissadut
Huomautus: AT 1200-1349
Laajemmat termit: kansansadut
Rinnakkaistermit: hölmöläiset
pilasadut
Korvaa termit: pilasadut -- hölmöläiset
Index term: numskulls
Asiasana: hölmöläiset
Laajemmat termit: taruolennot
Rinnakkaistermit: hölmöläissadut
Index term: nuns
Asiasana: nunnat
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: luostarit
munkit
Index term: nursery rhymes
Used for: children's rhymes
Asiasana: lorut
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: hokemat
lastenperinne
leikit
leikitys
leikkilaulut
sanaleikit
Korvaa termit: lastenlorut