Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: o
Hakutulos: 39 asiasanaa
Index term: Ob-Ugric peoples
Asiasana: obinugrilaiset kansat
Laajemmat termit: suomalais-ugrilaiset kansat
Suppeammat termit: hantit
mansit
Index term: obituaries
Used for: necrologies
Asiasana: nekrologit
Rinnakkaistermit: hautakirjoitukset
Korvaa termit: muistokirjoitukset
Index term: observation
Asiasana: havainnointi
Suppeammat termit: osallistuva havainnointi
Rinnakkaistermit: kenttätyö
Index term: occidental culture
Asiasana: länsimainen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: itämainen kulttuuri
oksidentalismi
Index term: occidentalism
Asiasana: oksidentalismi
Rinnakkaistermit: länsimainen kulttuuri
orientalismi
occult
Use: occultism
Index term: occultism
Used for: occult
Asiasana: okkultismi
Rinnakkaistermit: alkemia
astrologia
esoterismi
kabbala
magia
paranormaalit ilmiöt
rajatieto
Korvaa termit: salatieteet
Index term: occupational folklore
Asiasana: ammattiperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: ammatit
organisaatiokulttuuri
työpaikkaperinne
Index term: occupations
Definition: Names of occupational groups and occupational titles can be used as index terms
Asiasana: ammatit
Huomautus: Ammattiryhmien nimiä ja ammattinimikkeitä voi käyttää asiasanoina, esim. palveluammatit, opettajat
Suppeammat termit: palveluammatit
papit
Rinnakkaistermit: ammattiperinne
elinkeinot
Index term: Odyssey
Asiasana: Odysseia
Laajemmat termit: eepokset
Index term: old age
Asiasana: vanhuus
Laajemmat termit: ikäkaudet
Rinnakkaistermit: vanheneminen
vanhukset
Index term: Old Believers
Used for: Raskolniki
Asiasana: vanhauskoiset
Rinnakkaistermit: ortodoksinen kirkko
Korvaa termit: raskolnikot
starovierot
Index term: omens
Asiasana: enteet
Laajemmat termit: uskomusperinne
Rinnakkaistermit: ennustaminen
etiäiset
näyt
unet
Index term: ominous beings
Asiasana: etiäiset
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: enteet
uskomusperinne
onomatopoeia
Use: nature imitations
Index term: open air museums
Asiasana: ulkomuseot
Laajemmat termit: museot
Index term: open-air dance
Asiasana: lavatanssit
Laajemmat termit: tanssit
Rinnakkaistermit: seuratanssit
tanssilavat
Index term: open-air dance floors
Asiasana: tanssilavat
Rinnakkaistermit: lavatanssit
Index term: oppression
Asiasana: vainot
Suppeammat termit: noitavainot
uskonvainot
Rinnakkaistermit: syrjintä
Index term: oral culture
Asiasana: suullinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kirjallinen kulttuuri
suullinen perinne
Index term: oral history
Asiasana: muistitieto
Rinnakkaistermit: etnohistoria
historia
kokemuskerronta
suullinen perinne
Korvaa termit: muistelukerronta
oral sources
Use: unwritten sources
Index term: oral tradition
Used for: folk poetry
folk literature
Asiasana: suullinen perinne
Laajemmat termit: kansanperinne
Suppeammat termit: booklore
fiktit
kansanlaulut
kertomusperinne
kiusoitteluperinne
loitsut
luonnonäänen jäljittelyt
pienfolklore
runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: muistitieto
perinteenlajit
suullinen kulttuuri
Korvaa termit: kansanrunous
Index term: oral transmission
Asiasana: perinteen välittyminen
Laajemmat termit: kulttuurin välittyminen
Rinnakkaistermit: performanssi
perinteentaitajat
Index term: ordeals
Used for: trial by ordeal
Asiasana: jumalantuomiot
Rinnakkaistermit: oikeuskäytäntö
Korvaa termit: koetusoikeus
Index term: organizational culture
Asiasana: organisaatiokulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: ammattiperinne
työpaikkaperinne
työyhteisöt
Index term: organizational folklore
Asiasana: työpaikkaperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: ammattiperinne
organisaatiokulttuuri
työyhteisöt
Index term: organizations
Used for: associations
Asiasana: järjestöt
Suppeammat termit: kotiseutuyhdistykset
salaseurat
tieteelliset seurat
työväenyhdistykset
Korvaa termit: yhdistykset
Index term: oriental culture
Asiasana: itämainen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: länsimainen kulttuuri
orientalismi
Index term: Orientalism
Asiasana: orientalismi
Rinnakkaistermit: itämainen kulttuuri
oksidentalismi
Index term: origin
Asiasana: alkuperä
Korvaa termit: syntyperä
Index term: ornamentation
Asiasana: ornamentiikka
Laajemmat termit: koristetaide
Ostyak
Use: Khant
Index term: otherness
Used for: alterity
Asiasana: toiseus
out-marriage
Use: exogamy
outbuildings
Use: farm buildings
outsider art
Use: contemporary folk art
Index term: ovens
Asiasana: uunit
Rinnakkaistermit: tulisijat
Index term: ownership
Asiasana: omistus
Suppeammat termit: maanomistus
yhteisomistus
Rinnakkaistermit: nautintaoikeus
omistusmerkit
varallisuus