Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: p
Hakutulos: 137 asiasanaa
Index term: paintings
Asiasana: maalaukset
Suppeammat termit: ikonit
Rinnakkaistermit: kuvataide
thangkat
Index term: Palm Sunday
Asiasana: palmusunnuntai
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: pääsiäinen
virpominen
Index term: pantheism
Asiasana: panteismi
Laajemmat termit: jumalakäsitykset
Rinnakkaistermit: luonnonpalvonta
Index term: para
Asiasana: para
Laajemmat termit: varallisuuden kartuttajat
parades
Use: processions
Index term: paradigms
Asiasana: paradigmat
Rinnakkaistermit: tieteenfilosofia
Index term: paradise
Asiasana: paratiisi
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: helvetti
kuolemanjälkeinen elämä
tuonela
Index term: parallelism
Asiasana: parallelismi
Rinnakkaistermit: kalevalamitta
Korvaa termit: kerto
Index term: paranormal information
Definition: Term alternative knowledge has been used until the year 2010
Used for: alternative knowledge
paranormal knowledge
Asiasana: rajatieto
Rinnakkaistermit: esoterismi
okkultismi
paranormaalit ilmiöt
parapsykologia
paranormal knowledge
Use: paranormal information
Index term: paranormal phenomena
Used for: supernatural phenomena
Asiasana: paranormaalit ilmiöt
Suppeammat termit: poltergeist
selvänäkö
Rinnakkaistermit: okkultismi
parapsykologia
rajatieto
ufot
Korvaa termit: yliluonnolliset ilmiöt
Index term: parapsychology
Asiasana: parapsykologia
Rinnakkaistermit: paranormaalit ilmiöt
rajatieto
Index term: parents
Asiasana: vanhemmat
Laajemmat termit: perheenjäsenet
Suppeammat termit: isäpuolet
isät
äidit
äitipuolet
Rinnakkaistermit: appivanhemmat
sukupolvet
Index term: parents-in-law
Asiasana: appivanhemmat
Suppeammat termit: anopit
apet
Rinnakkaistermit: miniät
perheenjäsenet
vanhemmat
vävyt
Index term: parish catechetical meetings
Asiasana: kinkerit
Laajemmat termit: uskonnolliset tilaisuudet
Rinnakkaistermit: opetus
Index term: parks
Asiasana: puistot
Laajemmat termit: rakennettu ympäristö
Rinnakkaistermit: puutarhat
Index term: parody
Asiasana: parodia
Rinnakkaistermit: huumori
pilasaarnat
uudestisanoitetut laulut
Parsism
Use: Zoroastrianism
Index term: parsonages
Asiasana: pappilat
Laajemmat termit: asuinrakennukset
Rinnakkaistermit: kartanot
papit
Index term: participant observation
Asiasana: osallistuva havainnointi
Laajemmat termit: havainnointi
pastoralism
Use: nomadic cultures
Index term: pasturage
Asiasana: laiduntaminen
Rinnakkaistermit: karjanhoito
poronhoito
Index term: patriarchy
Asiasana: patriarkaatti
Rinnakkaistermit: matriarkaatti
Index term: patrilineal descent
Asiasana: patrilineaalinen polveutuminen
Rinnakkaistermit: matrilineaalinen polveutuminen
sukulaisuus
paupers
Use: poor persons
Index term: pearlfishing
Asiasana: helmenpyynti
Laajemmat termit: pyynti
Index term: peasant culture
Asiasana: talonpoikaiskulttuuri
Laajemmat termit: osakulttuurit
Rinnakkaistermit: maaseutukulttuuri
talonpojat
peasant poets
Use: folk poets
Index term: peasant sailing
Asiasana: talonpoikaispurjehdus
Rinnakkaistermit: kauppa
Index term: peasants
Asiasana: talonpojat
Laajemmat termit: yhteiskuntaluokat
Rinnakkaistermit: maaseutuväestö
talonpoikaiskulttuuri
tilaton väestö
Index term: peat
Asiasana: turve
Index term: peddling
Asiasana: kulkukauppa
Laajemmat termit: kauppa
Index term: Peko
Asiasana: Pekko
Laajemmat termit: eepokset
Index term: penkinpainajaiset
Editorial note : Finnish upper secondary school tradition, 3rd year students' (or senior students') celebration of their last day of school
Used for: penkkarit
Asiasana: penkinpainajaiset
Laajemmat termit: koulujuhlat
siirtymäriitit
Korvaa termit: penkkarit
penkkarit
Use: penkinpainajaiset
Index term: Pentecostal movement
Asiasana: helluntailiike
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Index term: peoples
Definition: Names of different peoples can be used as index terms, e.g. Swedes, Russians
Asiasana: kansat
Huomautus: Kansojen nimiä voi käyttää asiasanoina, esim. ruotsalaiset, venäläiset
Suppeammat termit: alkuperäiskansat
indoeurooppalaiset kansat
muinaiskansat
uralilaiset kansat
Rinnakkaistermit: etniset ryhmät
heimot
kansa
Index term: performance
Asiasana: esitystapa
Laajemmat termit: performanssi
Rinnakkaistermit: esitystilanne
Index term: performance
Asiasana: esitystilanne
Laajemmat termit: performanssi
Rinnakkaistermit: esitystapa
konteksti
reproduktio
Index term: performance
Asiasana: performanssi
Suppeammat termit: esitystapa
esitystilanne
Rinnakkaistermit: perinteen välittyminen
improvisointi
Index term: periphares
Used for: euphemisms
Asiasana: perifraasit
Huomautus: YSA: kiertoilmaukset KÄYTÄ eufemismit
Laajemmat termit: fraasit
Korvaa termit: eufemismit
kiertoilmaukset
Index term: Permic peoples
Asiasana: permiläiset kansat
Laajemmat termit: suomalais-ugrilaiset kansat
Suppeammat termit: komipermjakit
komit
udmurtit
Index term: personal anecdotes
Asiasana: henkilökaskut
Laajemmat termit: kaskut
Index term: personal bibliographies
Asiasana: henkilöbibliografiat
Laajemmat termit: bibliografiat
personal experience narrative
Use: personal narrative
personal legends
Use: chronicates
Index term: personal names
Asiasana: henkilönnimet
Laajemmat termit: nimet
Suppeammat termit: lisänimet
Rinnakkaistermit: nimipäivät
Index term: personal narrative
Used for: personal experience narrative
Asiasana: kokemuskerronta
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: kronikaatit
memoraatit
muistitieto
Korvaa termit: henkilökohtainen kerronta
Index term: personality
Asiasana: persoonallisuus
Rinnakkaistermit: identiteetti
Index term: pets
Asiasana: lemmikkieläimet
Laajemmat termit: eläimet
Rinnakkaistermit: kotieläimet
Index term: phenomenological anthropology
Asiasana: fenomenologinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: fenomenologia
uskontofenomenologia
Index term: phenomenology
Asiasana: fenomenologia
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: fenomenologinen antropologia
uskontofenomenologia
Index term: phenomenology of religion
Used for: comparative religion
Asiasana: uskontofenomenologia
Laajemmat termit: uskontotiede
Rinnakkaistermit: fenomenologia
fenomenologinen antropologia
Korvaa termit: vertaileva uskontotiede
Index term: philosophical anthropology
Asiasana: filosofinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: etnofilosofia
filosofia
Index term: philosophy
Asiasana: filosofia
Suppeammat termit: etiikka
fenomenologia
hermeneutiikka
tieteenfilosofia
tietoteoria
uskonnonfilosofia
Rinnakkaistermit: etnofilosofia
filosofinen antropologia
Index term: philosophy of religion
Asiasana: uskonnonfilosofia
Laajemmat termit: filosofia
uskontotiede
Korvaa termit: uskontofilosofia
Index term: philosophy of science
Asiasana: tieteenfilosofia
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: hermeneutiikka
paradigmat
tietoteoria
Index term: photographs
Asiasana: valokuvat
Laajemmat termit: kuvatallenteet
Rinnakkaistermit: valokuvaus
Index term: photography
Asiasana: valokuvaus
Rinnakkaistermit: valokuvat
Index term: phrases
Asiasana: fraasit
Laajemmat termit: sananparret
Suppeammat termit: perifraasit
Rinnakkaistermit: vertaukset
Korvaa termit: puheenparret
physical anthropology
Use: biological anthropology
phytotherapy
Use: herbalism
Index term: Pietism
Asiasana: pietismi
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Rinnakkaistermit: herätysliikkeet
Index term: pilgrimage
Asiasana: pyhiinvaellukset
Laajemmat termit: rituaalit
Rinnakkaistermit: pyhät paikat
Index term: place
Asiasana: paikka
Rinnakkaistermit: tila
Index term: place names
Asiasana: paikannimet
Laajemmat termit: nimet
Index term: plants
Definition: Plant names can be used as index terms
Asiasana: kasvit
Huomautus: Kasvien nimiä voi käyttää asiasanoina. Nimiä käytetään laji- ja lajiketasolla yksikössä, muuten monikossa (ks. YSA)
Suppeammat termit: hamppu
lääkekasvit
pellava
tupakka
Rinnakkaistermit: etnobotaniikka
Index term: play and game
Asiasana: leikki
Rinnakkaistermit: leikit
pelit
Index term: play and games
Definition: Names of plays and games can be used as specifying index terms
Asiasana: leikit
Huomautus: Leikkien nimiä voidaan käyttää tarkentavina asiasanoina
Laajemmat termit: kansanhuvit
kansanperinne
Suppeammat termit: laululeikit
ryhmäleikit
Rinnakkaistermit: lastenperinne
leikitys
leikki
leikkikalut
leikkilaulut
lorut
pelit
sanaleikit
Index term: playing an instrument
Asiasana: soittaminen
Rinnakkaistermit: kansansoittajat
katusoittajat
soittimet
Index term: plot
Asiasana: juoni
Rinnakkaistermit: rakenne
Index term: ploughs
Asiasana: aurat
Index term: pluralism
Asiasana: pluralismi
Index term: Poems of Ossian
Asiasana: Ossianin laulut
Laajemmat termit: eepokset
Index term: politeness
Asiasana: kohteliaisuus
Rinnakkaistermit: tapakulttuuri
Index term: political anthropology
Asiasana: poliittinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: politiikka
Index term: politics
Asiasana: politiikka
Suppeammat termit: perinnepolitiikka
Rinnakkaistermit: poliittinen antropologia
polterabend
Use: stag parties and hen parties
Index term: Poltergeist
Asiasana: poltergeist
Laajemmat termit: paranormaalit ilmiöt
yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: paholainen
Korvaa termit: räyhähenget
Index term: polygamy
Asiasana: moniavioisuus
Rinnakkaistermit: avioliitto
yksiavioisuus
Korvaa termit: polygamia
Index term: polytheism
Asiasana: polyteismi
Laajemmat termit: teismi
Rinnakkaistermit: monoteismi
Index term: poor persons
Used for: paupers
Asiasana: köyhät
Rinnakkaistermit: kerjäläiset
köyhyys
rikkaat
sosiaalinen kerrostuneisuus
Index term: Popol Vuh
Asiasana: Popol Vuh
Laajemmat termit: eepokset
popular conception
Use: image
Index term: popular culture
Used for: mass culture
Asiasana: populaarikulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: elokuvat
kansankulttuuri
populaarimusiikki
sarjakuvat
viihde
Korvaa termit: massakulttuuri
Index term: popular entertainment
Asiasana: kansanhuvit
Toim. huomautus : YSA: kansanhuvit KÄYTÄ huvit
Suppeammat termit: iltamat
kukkotappelut
leikit
pelit
sirkukset
popular movements
Use: mass movements
Index term: popular music
Asiasana: populaarimusiikki
Laajemmat termit: musiikki
Suppeammat termit: maailmanmusiikki
rap
Rinnakkaistermit: populaarikulttuuri
popular religion
Use: folk religion
Index term: population
Asiasana: väestö
Suppeammat termit: kaupunkiväestö
maaseutuväestö
siirtoväki
Rinnakkaistermit: asutus
väestönmuutokset
vähemmistöt
Index term: porches
Asiasana: kuistit
Rinnakkaistermit: asuinrakennukset
Index term: position of men
Asiasana: miehen asema
Rinnakkaistermit: miehet
miestutkimus
naisen asema
sukupuoliroolit
Index term: position of women
Asiasana: naisen asema
Rinnakkaistermit: feminismi
miehen asema
naiset
naistutkimus
sukupuoliroolit
possession
Use: spirit possession
Index term: postcolonialism
Asiasana: postkolonialismi
Rinnakkaistermit: kolonialismi
Index term: postmodernism
Asiasana: postmodernismi
Rinnakkaistermit: modernismi
Index term: potlatch
Asiasana: potlatch
Laajemmat termit: vaihto
Rinnakkaistermit: status
varallisuus
Index term: pottery
Asiasana: savityöt
Laajemmat termit: käsityöt
Index term: poverty
Asiasana: köyhyys
Rinnakkaistermit: kerjäläiset
köyhät
slummit
varallisuus
Index term: power
Asiasana: valta
Rinnakkaistermit: johtajuus
Index term: prasnikas
Asiasana: praasniekat
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: nimipäivät
pyhimykset
Index term: prayers
Asiasana: rukoukset
Rinnakkaistermit: kiroukset
loitsut
sanamagia
Index term: preachers
Used for: lay preachers
Asiasana: saarnaajat
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Korvaa termit: maallikkosaarnaajat
Index term: pregnancy
Asiasana: raskaus
Rinnakkaistermit: lisääntyminen
raskauden ehkäisy
synnytys
prehistoric art
Use: primitive art
Index term: preparation of food
Asiasana: ruoanvalmistus
Laajemmat termit: ruokakulttuuri
Rinnakkaistermit: keittokirjat
säilöntä
Index term: preservation
Asiasana: säilöntä
Rinnakkaistermit: ruoanvalmistus
Index term: preservation of local arts and crafts
Asiasana: kotiseututyö
Rinnakkaistermit: kotiseutu
kotiseutujuhlat
kotiseutututkimus
kotiseutuyhdistykset
Index term: press
Asiasana: lehdistö
Laajemmat termit: joukkoviestimet
prevention of pregnancy
Use: contraception
Index term: priests
Asiasana: papit
Laajemmat termit: ammatit
uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: pappilat
Index term: primitive art
Definition: Prehistoric or archaic art
Used for: prehistoric art
Asiasana: primitiivinen taide
Huomautus: Tarkoittaa esihistoriallisen ajan taidetta ja luonnonkansojen taidetta. - YSA: esihistoriallinen taide, primitiivinen taide
Suppeammat termit: kalliotaide
Rinnakkaistermit: kansantaide
Korvaa termit: esihistoriallinen taide
Index term: primitive culture
Asiasana: primitiivinen kulttuuri
Huomautus: YSA: primitiiviset kulttuurit
Laajemmat termit: kulttuurit
primitive religions
Use: ethnic religions
Index term: privacy
Asiasana: yksityisyys
Rinnakkaistermit: julkisuus
Index term: privatization
Asiasana: yksityistyminen
Rinnakkaistermit: sosiaalinen elämä
Korvaa termit: privatisoituminen
Index term: processions
Used for: parades
Asiasana: kulkueet
Rinnakkaistermit: kiertueet
Index term: profane
Asiasana: profaani
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: pyhä
Korvaa termit: maallinen
Index term: projectile explanation
Asiasana: projektiiliselitys
Laajemmat termit: taudinselitykset
Index term: prophets
Asiasana: profeetat
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: ennustajat
Index term: proposal
Definition: Offer of marriage
Asiasana: kosinta
Rinnakkaistermit: avioliitto
kihlaus
seurustelu
Index term: proprietor's marks
Asiasana: omistusmerkit
Laajemmat termit: merkit
Rinnakkaistermit: omistus
puumerkit
Index term: prostitution
Asiasana: prostituutio
Rinnakkaistermit: seksuaalinen käyttäytyminen
Index term: Protestant churches
Asiasana: protestanttiset kirkot
Laajemmat termit: kirkot
Suppeammat termit: anglikaaninen kirkko
luterilaiset kirkot
reformoidut kirkot
vapaakirkot
Index term: proverbs
Asiasana: sananlaskut
Laajemmat termit: sananparret
Index term: psychological anthropology
Asiasana: psykologinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: etnopsykiatria
etnopsykoanalyysi
etnopsykologia
psykologia
Index term: psychology
Asiasana: psykologia
Suppeammat termit: etnopsykologia
Rinnakkaistermit: uskontopsykologia
psykologinen antropologia
Index term: psychology of religion
Asiasana: uskontopsykologia
Rinnakkaistermit: psykologia
Laajemmat termit: uskontotiede
Index term: public buildings
Asiasana: julkiset rakennukset
Laajemmat termit: rakennukset
Suppeammat termit: koulurakennukset
uskonnolliset rakennukset
Index term: public health service
Asiasana: terveydenhuolto
Rinnakkaistermit: parantolat
sairaalat
terveydenhoito
public holidays
Use: calendar holidays
Index term: publicity
Asiasana: julkisuus
Rinnakkaistermit: yksityisyys
Index term: punishment
Asiasana: rangaistukset
Rinnakkaistermit: rikokset
sanktiot
Index term: puns
Asiasana: sanaleikit
Rinnakkaistermit: hokemat
leikit
lorut
sananparret
vitsit
Index term: purification rites
Used for: rites of purification
Asiasana: puhdistusriitit
Laajemmat termit: rituaalit
Rinnakkaistermit: rituaalinen puhtaus
siirtymäriitit
Korvaa termit: purifikaatioriitit
purity
Use: hygiene
purity
Use: ritual purity