Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: s
Hakutulos: 210 asiasanaa
Index term: sacral kingdom
Asiasana: sakraali kuninkuus
Rinnakkaistermit: johtajuus
uskonnon spesialistit
Korvaa termit: sakraalikuninkuus
Index term: sacraments
Asiasana: sakramentit
Suppeammat termit: kaste
Rinnakkaistermit: rituaalit
Index term: sacred
Asiasana: pyhä
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: profaani
tabu
Index term: sacred books
Definition: The titles of sacred books of different religions can be used as index terms
Asiasana: pyhät kirjat
Huomautus: Eri uskontokuntien pyhien kirjojen nimiä voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: Koraani
Raamattu
Talmud
Veda
sacred buildings
Use: religious buildings
Index term: sacred legends
Asiasana: legendat
Laajemmat termit: kertomusperinne
Rinnakkaistermit: ihmeet
legendasadut
pyhimykset
Index term: sacred places
Asiasana: pyhät paikat
Suppeammat termit: hautausmaat
seidat
uhripaikat
Rinnakkaistermit: pyhiinvaellukset
uskonnolliset rakennukset
Index term: sacrifice
Asiasana: uhraaminen
Laajemmat termit: rituaalit
Rinnakkaistermit: uhripaikat
uhrit
ukonvakat
Index term: sacrifices
Asiasana: uhrit
Rinnakkaistermit: uhraaminen
uhripaikat
Index term: sacrificial places
Asiasana: uhripaikat
Laajemmat termit: pyhät paikat
Rinnakkaistermit: seidat
uhraaminen
uhrit
Index term: sagas
Asiasana: saagat
Laajemmat termit: kertomusperinne
Rinnakkaistermit: eepokset
Sah-nama
Use: Book of Kings
Sahname
Use: Book of Kings
Index term: saints
Asiasana: pyhimykset
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: legendat
praasniekat
pyhimyskalenteri
pyhät hullut
Index term: sally questions
Asiasana: kompakysymykset
Laajemmat termit: arvoitukset
Index term: Sami
Used for: Lapps
Asiasana: saamelaiset
Laajemmat termit: alkuperäiskansat
suomalais-ugrilaiset kansat
Suppeammat termit: kolttasaamelaiset
Rinnakkaistermit: saamelaiskulttuuri
seidat
Korvaa termit: lappalaiset
Index term: Sami culture
Asiasana: saamelaiskulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: saamelaiset
Index term: Sami idols
Asiasana: seidat
Laajemmat termit: pyhät paikat
Rinnakkaistermit: saamelaiset
uhripaikat
Index term: Samoyedic peoples
Asiasana: samojedit
Laajemmat termit: uralilaiset kansat
Suppeammat termit: enetsit
nenetsit
nganasanit
selkupit
Index term: sanatoriums
Asiasana: parantolat
Rinnakkaistermit: sairaalat
terveydenhuolto
Index term: sanctions
Asiasana: sanktiot
Rinnakkaistermit: normit
rangaistukset
sosiaalinen kontrolli
Santa Claus
Use: Father Christmases
Santa Clauses
Use: Father Christmases
Index term: Santería
Asiasana: santeria
Laajemmat termit: uskonnot
Rinnakkaistermit: roomalaiskatolinen kirkko
Index term: Satanism
Asiasana: satanismi
Rinnakkaistermit: saatananpalvonta
Index term: satiric songs
Asiasana: pilkkalaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
kiusoitteluperinne
Index term: sauna
Asiasana: saunat
Rinnakkaistermit: maatalousrakennukset
saunominen
Index term: sauna bathing
Asiasana: saunominen
Rinnakkaistermit: saunat
Index term: sayings
Asiasana: sananparret
Laajemmat termit: pienfolklore
Suppeammat termit: fraasit
sananlaskut
sutkaukset
vertaukset
wellerismit
Rinnakkaistermit: köllit
sanaleikit
Scandinavian mythology
Use: mythology -- Nordic countries
Index term: schematic analysis
Asiasana: skeema-analyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: skeema
Index term: scheme
Asiasana: skeema
Huomautus: YSA: skeemat
Rinnakkaistermit: kognitio
meemit
skeema-analyysi
Index term: scholars
Definition: Use combinations, e.g. scholars -- folkloristics
Asiasana: tutkijat
Huomautus: Eri alojen tutkijat asiasanaketjuina, esim. tutkijat -- folkloristiikka
Rinnakkaistermit: perinteenkerääjät
Index term: scholars -- cultural anthropology
Used for: anthropologists
cultural anthropologists
Asiasana: tutkijat -- kulttuuriantropologia
Huomautus: YSA: kulttuuriantropologit
Korvaa termit: antropologit
kulttuuriantropologit
Index term: scholars -- ethnology
Used for: ethnologists
Asiasana: tutkijat -- kansatiede
Huomautus: YSA: kansatieteilijät
Korvaa termit: etnologit
kansatieteilijät
Index term: scholars -- ethnomusicology
Used for: ethnomusicologists
Asiasana: tutkijat -- etnomusikologia
Korvaa termit: etnomusikologit
Index term: scholars -- folkloristics
Used for: folklorists
folklore scholars
Asiasana: tutkijat -- folkloristiikka
Huomautus: YSA: folkloristit KÄYTÄ kansanrunoudentutkijat
Korvaa termit: folkloristit
kansanrunoudentutkijat
Index term: scholars -- social anthropology
Used for: anthropologists
social anthropologists
Asiasana: tutkijat -- sosiaaliantropologia
Korvaa termit: antropologit
sosiaaliantropologit
Index term: scholars -- study of religion
Used for: religious studies scholars
Asiasana: tutkijat -- uskontotiede
Huomautus: YSA: uskontotieteilijät
Korvaa termit: uskontotieteilijät
Index term: school buildings
Asiasana: koulurakennukset
Laajemmat termit: julkiset rakennukset
Rinnakkaistermit: koulut
Index term: school celebrations
Asiasana: koulujuhlat
Laajemmat termit: juhlat
Suppeammat termit: penkinpainajaiset
vanhojenpäivä
Rinnakkaistermit: koulut
Index term: schools
Asiasana: koulut
Rinnakkaistermit: koulujuhlat
koulurakennukset
opetus
Index term: schools of science
Asiasana: koulukunnat
Rinnakkaistermit: oppihistoria
Index term: sculpture
Asiasana: veistokset
Suppeammat termit: vaivaisukot
Rinnakkaistermit: kuvataide
seal hunting
Use: sealing
Index term: sealing
Used for: seal hunting
Asiasana: hylkeenpyynti
Laajemmat termit: pyynti
Index term: seals
Asiasana: hylkeet
Laajemmat termit: eläimet
Index term: seasonal work
Asiasana: kausityö
Laajemmat termit: työ
Index term: seasons
Asiasana: vuodenajat
Suppeammat termit: kesä
kevät
syksy
talvi
Index term: secret societies
Asiasana: salaseurat
Laajemmat termit: järjestöt
Suppeammat termit: vapaamuurarit
Index term: secularization
Asiasana: maallistuminen
Rinnakkaistermit: modernisaatio
uskonnottomuus
Korvaa termit: sekularisaatio
sekularisoituminen
seers
Use: sorcerers
Index term: self
Asiasana: itse
Rinnakkaistermit: identiteetti
minäkuva
Index term: self image
Asiasana: minäkuva
Rinnakkaistermit: itse
mielikuvat
ruumiinkuva
Korvaa termit: minäkäsitys
Index term: self-educated writers
Used for: folk writers
Asiasana: kansankirjailijat
Suppeammat termit: rahvaanrunoilijat
Rinnakkaistermit: kansankirjallisuus
Korvaa termit: itseoppineet kirjailijat
Index term: self-published writings
Asiasana: omakustanteet
Index term: Selkups
Asiasana: selkupit
Laajemmat termit: samojedit
Index term: semantics
Asiasana: semantiikka
Rinnakkaistermit: merkitys
seminars
Use: meetings
Index term: semiotics
Asiasana: semiotiikka
Suppeammat termit: etnosemiotiikka
Rinnakkaistermit: merkit
Index term: senses
Definition: The names of senses can be used as index terms
Asiasana: aistit
Huomautus: Aistien nimiä voi käyttää asiasanoina
Index term: service occupations
Asiasana: palveluammatit
Laajemmat termit: ammatit
Index term: settlement
Asiasana: asutus
Rinnakkaistermit: väestö
Index term: Setu-Estonians
Asiasana: setukaiset
Laajemmat termit: virolaiset
Index term: Seven Sleepers' Day
Asiasana: unikeonpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
sex discrimination
Use: gender discrimination
Index term: sexual behaviour
Asiasana: seksuaalinen käyttäytyminen
Rinnakkaistermit: insesti
prostituutio
seksuaalisuus
selibaatti
Index term: sexuality
Asiasana: seksuaalisuus
Suppeammat termit: biseksuaalisuus
heteroseksuaalisuus
homoseksuaalisuus
Rinnakkaistermit: erotiikka
queer-tutkimus
seksuaalinen käyttäytyminen
Shahnama
Use: Book of Kings
Shahname
Use: Book of Kings
Shahnameh
Use: Book of Kings
Index term: shaman's drums
Asiasana: noitarummut
Laajemmat termit: kulttiesineet
Rinnakkaistermit: šamanismi
Index term: shamanism
Asiasana: šamanismi
Rinnakkaistermit: ekstaattiset ilmiöt
noitarummut
rituaalit
šamaanit
Korvaa termit: shamanismi
Index term: shamans
Asiasana: šamaanit
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: ennustajat
noidat
parantajat
šamanismi
tietäjät
Korvaa termit: shamaanit
Index term: shame
Asiasana: häpeä
Laajemmat termit: tunteet
Rinnakkaistermit: kunnia
Index term: shepherd's songs
Asiasana: paimenlaulut
Laajemmat termit: työlaulut
Index term: Shi'ism
Asiasana: šiialaisuus
Laajemmat termit: islam
Korvaa termit: shiialaisuus
Index term: Shintō
Used for: Shintoism
Sinto
Asiasana: šintolaisuus
Laajemmat termit: uskonnot
Rinnakkaistermit: etniset uskonnot
Korvaa termit: shintolaisuus
Shintoism
Use: Shintō
Index term: short forms of folklore
Asiasana: pienfolklore
Laajemmat termit: suullinen perinne
Suppeammat termit: arvoitukset
sananparret
Index term: Shrovetide
Asiasana: laskiainen
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: karnevaalit
paastonaika
Index term: siblings
Asiasana: sisarukset
Laajemmat termit: perheenjäsenet
Suppeammat termit: siskot
veljet
Rinnakkaistermit: lapset
Index term: sights
Asiasana: nähtävyydet
Index term: signature marks
Asiasana: puumerkit
Laajemmat termit: merkit
Rinnakkaistermit: omistusmerkit
Index term: signs
Asiasana: merkit
Suppeammat termit: omistusmerkit
puumerkit
Rinnakkaistermit: semiotiikka
symbolit
Index term: Sikhism
Asiasana: sikhiläisyys
Laajemmat termit: uskonnot
Korvaa termit: sikhismi
Index term: similes
Asiasana: vertaukset
Laajemmat termit: sananparret
Rinnakkaistermit: fraasit
Index term: singing
Asiasana: laulaminen
Rinnakkaistermit: kansanlaulajat
Index term: singing games
Asiasana: laululeikit
Laajemmat termit: leikit
Rinnakkaistermit: laulutanssit
leikkilaulut
Index term: single life
Asiasana: naimattomuus
Rinnakkaistermit: avioliitto
avoliitto
rekisteröity parisuhde
selibaatti
Sinto
Use: Shintō
Index term: sisters
Asiasana: siskot
Laajemmat termit: sisarukset
Rinnakkaistermit: veljet
Index term: skaldic poetry
Asiasana: skaldirunous
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Index term: skis
Asiasana: sukset
Rinnakkaistermit: kulkuneuvot
Index term: Skolt Sami
Used for: Skolts
Asiasana: kolttasaamelaiset
Laajemmat termit: saamelaiset
Korvaa termit: koltat
Skolts
Use: Skolt Sami
Index term: slaves
Asiasana: orjat
Rinnakkaistermit: yhteiskuntaluokat
Slavic peoples
Use: Slavs
Index term: Slavs
Used for: Slavic peoples
Asiasana: slaavit
Huomautus: Aiemmin käytetty termiä slaavilaiset kansat.
Laajemmat termit: indoeurooppalaiset kansat
Suppeammat termit: venäläiset
Korvaa termit: slaavilaiset kansat
Index term: sledges
Asiasana: kelkat
Laajemmat termit: kulkuneuvot
Index term: slums
Asiasana: slummit
Rinnakkaistermit: asuminen
kaupungit
köyhyys
social anthropologists
Use: scholars -- social anthropology
Index term: social anthropology
Definition: See subfields of social and cultural anthropology under the term cultural anthropology
Asiasana: sosiaaliantropologia
Huomautus: Sosiaali- ja kulttuuriantropologian tutkimussuuntaukset on koottu termin kulttuuriantropologia suppeammiksi termeiksi
Laajemmat termit: antropologia
Rinnakkaistermit: kulttuuriantropologia
sosiologia
Index term: social change
Asiasana: sosiaalinen muutos
Rinnakkaistermit: kulttuurin muutokset
modernisaatio
sosiaalinen elämä
taloudelliset muutokset
uudenaikaistuminen
Index term: social classes
Asiasana: yhteiskuntaluokat
Suppeammat termit: keskiluokka
porvaristo
talonpojat
työväestö
yläluokka
Rinnakkaistermit: kastijärjestelmä
orjat
sosiaalinen kerrostuneisuus
säädyt
Index term: social control
Asiasana: sosiaalinen kontrolli
Rinnakkaistermit: lait
normit
oikeusantropologia
sanktiot
Index term: social culture
Asiasana: sosiaalinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: sosiaalinen elämä
Index term: social dances
Asiasana: seuratanssit
Laajemmat termit: tanssit
Rinnakkaistermit: lavatanssit
Index term: social environment
Asiasana: sosiaalinen ympäristö
Laajemmat termit: ympäristö
Rinnakkaistermit: yhteisöt
Index term: social life
Asiasana: sosiaalinen elämä
Rinnakkaistermit: elämä
sosiaalinen kulttuuri
sosiaalinen muutos
sosiaaliset suhteet
yhteiskuntaelämä
yhteisöt
yksityistyminen
Index term: social life
Asiasana: yhteiskuntaelämä
Rinnakkaistermit: elämä
sosiaalinen elämä
työelämä
yhteiskunta
Index term: social media
Asiasana: sosiaalinen media
Rinnakkaistermit: Internet
viestintä
virtuaaliyhteisöt
Index term: social mobility
Asiasana: sosiaalinen liikkuvuus
Rinnakkaistermit: sosiaalinen kerrostuneisuus
sosiaalinen rakenne
Index term: social networks
Asiasana: sosiaaliset verkostot
Rinnakkaistermit: naapurit
perhe
sosiaaliset suhteet
suku
Index term: social relationships
Asiasana: sosiaaliset suhteet
Rinnakkaistermit: kyläily
sosiaalinen elämä
sosiaalinen rakenne
sosiaaliset verkostot
vuorovaikutus
yksinäisyys
ystävyys
social status
Use: status
Index term: social stratification
Asiasana: sosiaalinen kerrostuneisuus
Laajemmat termit: sosiaalinen rakenne
Rinnakkaistermit: kastijärjestelmä
köyhät
rikkaat
sosiaalinen liikkuvuus
säädyt
yhteiskuntaluokat
Index term: social structure
Asiasana: sosiaalinen rakenne
Suppeammat termit: sosiaalinen kerrostuneisuus
Rinnakkaistermit: sosiaalinen liikkuvuus
sosiaaliset suhteet
status
Index term: socialization
Asiasana: sosialisaatio
Rinnakkaistermit: enkulturaatio
initiaatiot
kasvatus
viiteryhmät
Index term: society
Asiasana: yhteiskunta
Rinnakkaistermit: valtio
yhteiskuntaelämä
Index term: sociology
Asiasana: sosiologia
Suppeammat termit: tiedonsosiologia
uskontososiologia
Rinnakkaistermit: etnometodologia
sosiaaliantropologia
Index term: sociology of knowledge
Asiasana: tiedonsosiologia
Laajemmat termit: sosiologia
Index term: sociology of religion
Asiasana: uskontososiologia
Laajemmat termit: sosiologia
uskontotiede
Rinnakkaistermit: kansalaisuskonto
Index term: soirees
Asiasana: iltamat
Laajemmat termit: kansanhuvit
Rinnakkaistermit: juhlat
Index term: soldiers
Asiasana: sotilaat
Rinnakkaistermit: sota
Index term: song dances
Asiasana: laulutanssit
Laajemmat termit: kansantanssit
Rinnakkaistermit: laululeikit
tanssilaulut
Index term: Song of Hiawatha
Asiasana: Laulu Hiawathasta
Laajemmat termit: eepokset
Index term: songbooks
Asiasana: laulukirjat
Rinnakkaistermit: nuottijulkaisut
Index term: sons-in-law
Asiasana: vävyt
Rinnakkaistermit: appivanhemmat
miniät
perheenjäsenet
Index term: sorcerers
Used for: seers
Asiasana: tietäjät
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: ennustajat
noidat
parantajat
šamaanit
Korvaa termit: näkijät
sorcery
Use: magic
Index term: soul
Asiasana: sielu
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: animismi
jälleensyntyminen
kuolemanjälkeinen elämä
kuolemattomuus
possessio
sielunmenetys
Index term: soul loss
Asiasana: sielunmenetys
Rinnakkaistermit: sielu
taudinselitykset
Index term: sound
Asiasana: ääni
Rinnakkaistermit: äänimaisema
Index term: sound archives
Used for: archives -- sound recordings
Asiasana: ääniarkistot
Korvaa termit: äänitearkistot
arkistot -- äänitteet
Index term: sound recordings
Asiasana: äänitteet
Laajemmat termit: tallenteet
Index term: soundscape
Asiasana: äänimaisema
Rinnakkaistermit: ääni
Index term: source criticism
Asiasana: lähdekritiikki
Rinnakkaistermit: lähdeaineisto
perinnelajianalyysi
Index term: source material
Asiasana: lähdeaineisto
Suppeammat termit: kirjalliset lähteet
kirjoittamattomat lähteet
uskonnollinen lähdeaineisto
Rinnakkaistermit: lähdekritiikki
tutkimusaineisto
Index term: south
Asiasana: etelä
Laajemmat termit: ilmansuunnat
Index term: souvenirs
Asiasana: matkamuistot
Rinnakkaistermit: matkailu
Index term: space
Asiasana: tila
Rinnakkaistermit: paikka
Index term: speech
Asiasana: puhe
Rinnakkaistermit: diskurssi
viestintä
Index term: spinning
Asiasana: kehruu
Rinnakkaistermit: tekstiilityöt
Index term: spirit possession
Used for: possession
Asiasana: possessio
Laajemmat termit: ekstaattiset ilmiöt
Rinnakkaistermit: eksorkismi
meediot
sielu
taudinselitykset
Korvaa termit: hengentunkeutuminen
Index term: spiritism
Asiasana: spiritismi
Rinnakkaistermit: meediot
Index term: spirits
Asiasana: henget
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Index term: spirits of the dead
Asiasana: vainajaolennot
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: kummitukset
kuolemanjälkeinen elämä
tuonela
vainajainpalvonta
vainajat
vampyyrit
Index term: spiritual music
Asiasana: hengellinen musiikki
Laajemmat termit: musiikki
Rinnakkaistermit: rituaalimusiikki
Index term: spirituality
Asiasana: spiritualiteetti
Rinnakkaistermit: kansanhurskaus
uskonnollisuus
uskonto
Index term: sports
Asiasana: urheilu
Rinnakkaistermit: pelit
Index term: spring
Asiasana: kevät
Laajemmat termit: vuodenajat
Index term: St Knut's Day
Asiasana: nuutinpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: Nuutin päivä
Index term: St. Lucia's Day
Asiasana: Lucian päivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: lucianpäivä
lusianpäivä
Index term: St. Urho's Day
Asiasana: Pyhän Urhon päivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: St. Valentine's Day
Asiasana: ystävänpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: Valentinen päivä
Valentinin päivä
stag parties
Use: stag parties and hen parties
Index term: stag parties and hen parties
Used for: bachelor parties
bachelorette parties
hen parties
polterabend
stag parties
Asiasana: polttarit
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Korvaa termit: polterabend
Index term: stages of life
Asiasana: ikäkaudet
Suppeammat termit: aikuisuus
lapsuus
nuoruus
vanhuus
Rinnakkaistermit: elämänkaari
ikäryhmät
vanheneminen
Index term: stars
Asiasana: tähdet
Laajemmat termit: taivaankappaleet
Suppeammat termit: aurinko
Index term: state
Asiasana: valtio
Rinnakkaistermit: yhteiskunta
Index term: statistical analysis
Asiasana: tilastollinen analyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: tilastot
Index term: statistics
Asiasana: tilastot
Rinnakkaistermit: hakuteokset
tilastollinen analyysi
Index term: status
Used for: social status
Asiasana: status
Huomautus: YSA: status KÄYTÄ sosiaalinen asema
Rinnakkaistermit: potlatch
roolit
siirtymäriitit
sosiaalinen rakenne
Korvaa termit: sosiaalinen asema
Index term: stepfathers
Asiasana: isäpuolet
Laajemmat termit: vanhemmat
Rinnakkaistermit: isät
Index term: stepmothers
Asiasana: äitipuolet
Laajemmat termit: vanhemmat
Rinnakkaistermit: äidit
Index term: stereotypes
Asiasana: stereotypiat
Rinnakkaistermit: asenteet
Index term: stimulants
Asiasana: nautintoaineet
Suppeammat termit: tupakka
Rinnakkaistermit: alkoholikulttuuri
Index term: storehouses
Asiasana: aitat
Laajemmat termit: maatalousrakennukset
Index term: storytellers
Asiasana: kansankertojat
Huomautus: Aiemmin käytetty termiä kertojat.
Laajemmat termit: perinteentaitajat
Rinnakkaistermit: kertomusperinne
Korvaa termit: kertojat
Index term: straw work
Asiasana: olkityöt
Laajemmat termit: käsityöt
Index term: street art
Asiasana: katutaide
Suppeammat termit: graffitit
katumusiikki
katuteatteri
Rinnakkaistermit: katuelämä
Index term: street cries
Asiasana: huudot
Huomautus: Esim. katukaupustelijoiden huudot
Rinnakkaistermit: katuelämä
työlaulut
Korvaa termit: katuhuudot
Index term: street life
Asiasana: katuelämä
Rinnakkaistermit: elämä
huudot
katutaide
kaupunkikulttuuri
Index term: street music
Asiasana: katumusiikki
Laajemmat termit: katutaide
musiikki
Rinnakkaistermit: katusoittajat
Index term: street musicians
Asiasana: katusoittajat
Rinnakkaistermit: kansansoittajat
katumusiikki
soittaminen
street theater
Use: street theatre
Index term: street theatre
Used for: street theater
Asiasana: katuteatteri
Laajemmat termit: katutaide
Index term: structural analysis
Asiasana: rakenneanalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: rakenne
strukturalismi
Index term: structuralism
Asiasana: strukturalismi
Rinnakkaistermit: rakenne
rakenneanalyysi
Index term: structure
Asiasana: rakenne
Rinnakkaistermit: formulat
juoni
motiivi
rakenneanalyysi
strukturalismi
Index term: student folklore
Asiasana: opiskelijaperinne
Laajemmat termit: perinne
Index term: study of artifacts
Asiasana: esinetutkimus
Rinnakkaistermit: aineellinen kulttuuri
study of folk music
Use: ethnomusicology
study of folklore
Use: folkloristics
Index term: study of individuals
Asiasana: yksilötutkimus
Rinnakkaistermit: elämäkertatutkimus
repertuaarianalyysi
yksilö
Index term: study of myths
Asiasana: myyttitutkimus
Rinnakkaistermit: mytologia
myytit
Index term: study of religion
Used for: religious studies
Asiasana: uskontotiede
Laajemmat termit: kulttuurien tutkimus
Suppeammat termit: kognitiivinen uskontotiede
uskonnonfilosofia
uskontoantropologia
uskontoekologia
uskontofenomenologia
uskontohistoria
uskontomaantiede
uskontopsykologia
uskontososiologia
Rinnakkaistermit: uskonto
uskontoetnografia
Index term: style
Asiasana: tyyli
Rinnakkaistermit: tyylianalyysi
Index term: stylistic analysis
Asiasana: tyylianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: ajoitus
tyyli
Index term: subcultures
Asiasana: osakulttuurit
Laajemmat termit: kulttuuri
Suppeammat termit: lastenkulttuuri
nuorisokulttuuri
porvariskulttuuri
talonpoikaiskulttuuri
työväenkulttuuri
yläluokan kulttuuri
Rinnakkaistermit: vastakulttuurit
viiteryhmät
Index term: suffering
Asiasana: kärsimys
Laajemmat termit: tunteet
Index term: Sufism
Asiasana: sufilaisuus
Laajemmat termit: islam
Rinnakkaistermit: mystiikka
Index term: suicide
Asiasana: itsemurha
Rinnakkaistermit: murha
Index term: summer
Asiasana: kesä
Laajemmat termit: vuodenajat
Index term: sun
Asiasana: aurinko
Laajemmat termit: tähdet
Index term: Sunjata
Asiasana: Sunjata
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Sunnism
Asiasana: sunnalaisuus
Laajemmat termit: islam
Index term: supernatural beings
Definition: Names of supernatural beings can be used as index terms
Asiasana: yliluonnolliset olennot
Huomautus: Myös muiden kuin sanastossa mainittujen yliluonnollisten olentojen nimiä voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: demonit
eläinten herra
enkelit
etiäiset
haltijat
henget
ihmissudet
jumalat
jumalattaret
jättiläiset
keijut
kummitukset
kääpiöt
lintukotolaiset
maahiset
merenneidot
paholainen
peikot
poltergeist
tontut
vainajaolennot
vampyyrit
Rinnakkaistermit: painajaiset
taruolennot
supernatural phenomena
Use: paranormal phenomena
Index term: supranational culture
Asiasana: ylikansallinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kansallinen kulttuuri
kulttuurikosketukset
transnationaalisuus
Index term: Swedes in Estonia
Asiasana: vironruotsalaiset
Rinnakkaistermit: virolaiset
Index term: Swedish Day
Asiasana: svenska dagen
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: ruotsalaisuuden päivä
Index term: swidden cultivation
Asiasana: kaskiviljely
Laajemmat termit: maanviljely
Index term: swings
Used for: village swings
Asiasana: keinut
Korvaa termit: kyläkeinut
Index term: symbolic anthropology
Asiasana: symboliantropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: symbolit
Index term: symbols
Asiasana: symbolit
Rinnakkaistermit: merkit
symboliantropologia
symposiums
Use: meetings
Index term: synagogues
Asiasana: synagogat
Laajemmat termit: uskonnolliset rakennukset
Rinnakkaistermit: juutalaisuus
Index term: syncretism
Asiasana: synkretismi
Rinnakkaistermit: uskontojen vuorovaikutus