Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: t
Hakutulos: 78 asiasanaa
Index term: taboo
Asiasana: tabu
Huomautus: YSA: tabut
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: pyhä
tabut
väki
Index term: taboos
Asiasana: tabut
Rinnakkaistermit: tabu
tales
Use: folk tales
tales of lying
Use: tall tales
Index term: tales of magic
Definition: AT 300-749
Asiasana: ihmesadut
Huomautus: AT 300-749
Laajemmat termit: kansansadut
tales of the stupid ogre
Use: folk tales -- devil
Index term: tall tales
Definition: AT 1875-1999
Used for: lying tales
tales of lying
Asiasana: valhesadut
Huomautus: AT 1875-1999
Laajemmat termit: kansansadut
Rinnakkaistermit: pilasadut
Index term: Talmud
Asiasana: Talmud
Laajemmat termit: pyhät kirjat
Rinnakkaistermit: juutalaisuus
Index term: taloudelliset muutokset
Asiasana: taloudelliset muutokset
Rinnakkaistermit: modernisaatio
sosiaalinen muutos
talous
tangkas
Use: thangkas
tankas (religious art)
Use: thangkas
Tantra
Use: Tantrism
Index term: Tantrism
Used for: Tantra
Asiasana: tantrismi
Huomautus: YSA: tantra
Rinnakkaistermit: buddhalaisuus
hindulaisuus
mantrat
Korvaa termit: tantra
Index term: Taoism
Used for: Daoism
Asiasana: taolaisuus
Laajemmat termit: uskonnot
Index term: tarburning
Asiasana: tervanpoltto
Laajemmat termit: metsätalous
Rinnakkaistermit: miilunpoltto
Index term: tattoos
Asiasana: tatuointi
Index term: taunting
Used for: taunts
Asiasana: kiusoitteluperinne
Laajemmat termit: suullinen perinne
Suppeammat termit: köllit
lisänimet
pilkkalaulut
Rinnakkaistermit: huumori
kaskut
pilailu
solvaukset
Korvaa termit: kiusoittelufolklore
taunts
Use: taunting
Index term: taxonomy
Asiasana: luokittelu
Huomautus: YSA: luokittelu KÄYTÄ luokitus
Rinnakkaistermit: perinteenlajit
Index term: teaching
Asiasana: opetus
Rinnakkaistermit: kasvatus
kinkerit
koulut
Index term: television
Asiasana: televisio
Laajemmat termit: joukkoviestimet
Index term: temples
Asiasana: temppelit
Laajemmat termit: uskonnolliset rakennukset
Index term: terminology
Asiasana: terminologia
Index term: textile works
Asiasana: tekstiilityöt
Laajemmat termit: käsityöt
Suppeammat termit: kirjontatyöt
Rinnakkaistermit: kankaankudonta
kankaanpainanta
tekstiilit
kehruu
Index term: textiles
Asiasana: tekstiilit
Suppeammat termit: kodintekstiilit
sisustustekstiilit
Rinnakkaistermit: luonnonkuidut
tekstiilityöt
Index term: textual analysis
Asiasana: tekstianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: lähiluku
sisällönanalyysi
tekstualisaatio
intertekstuaalisuus
Index term: textualization
Definition: The process of textualizing, e.g. rendering oral tradition (orality) as text
Asiasana: tekstualisaatio
Huomautus: Tarkoittaa tekstiksi tuottamista, liittyy mm. suullisen perinteen (suullisuuden) kirjalliseen esittämiseen ja siihen liittyviin käytänteisiin (ks. http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/Anttonen/mita.htm)
Rinnakkaistermit: tekstianalyysi
perinteenkeruu
Index term: thangkas
Editorial note : Tibetan Buddhist religious pictures, which can be painted or embroidered
Used for: tangkas
tankas (religious art)
thankas
Asiasana: thangkat
Toim. huomautus : Tiibetin buddhalaisen perinteen pyhät kuvat, jotka voivat olla maalauksia tai kuvakudoksia
Laajemmat termit: uskonnollinen taide
Rinnakkaistermit: buddhalaisuus
maalaukset
Korvaa termit: tangkat
tankat (uskonnollinen taide)
thankat
thankas
Use: thangkas
Index term: Thanksgiving Day
Asiasana: kiitospäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: the dead
Asiasana: vainajat
Rinnakkaistermit: hautajaiset
kuolema
muistajaiset
vainajaolennot
Index term: theism
Asiasana: teismi
Laajemmat termit: jumalakäsitykset
Suppeammat termit: monoteismi
polyteismi
Rinnakkaistermit: agnostisismi
ateismi
deismi
Index term: theories
Definition: Names of theories can be used as index terms
Asiasana: teoriat
Huomautus: Teorioiden nimiä voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: kulttuuriteoriat
Rinnakkaistermit: tutkimus
tutkimusmenetelmät
Index term: theosophy
Asiasana: teosofia
Rinnakkaistermit: antroposofia
Third World
Use: developing countries
Index term: thunder
Asiasana: ukkonen
Rinnakkaistermit: jumalat
luonto
sää
Tibetan Buddhism
Use: Lamaism
Index term: time
Asiasana: aika
Rinnakkaistermit: ajanlasku
kronologia
Index term: time periods
Definition: Names of historical and prehistorical periods can be used as index terms, e.g. Middle Ages, Stone Age
Used for: eras
Asiasana: aikakaudet
Huomautus: Historiallisten ja esihistoriallisten aikakausien nimiä voi käyttää asiasanoina, esim. keskiaika, kivikausi
Suppeammat termit: antiikki
Korvaa termit: historian aikakaudet
Index term: tobacco
Asiasana: tupakka
Laajemmat termit: kasvit
nautintoaineet
tombstone inscriptions
Use: epitaphs
Index term: tools
Definition: for farming implements USE farming + tools
Used for: farming implements
Asiasana: työvälineet
Huomautus: maataloustyökaluista KÄYTÄ maatalous + työvälineet
Korvaa termit: työkalut
maataloustyökalut
Index term: totemism
Asiasana: totemismi
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Index term: touring companies
Asiasana: kiertueet
Rinnakkaistermit: kalendaariperinne
kulkueet
Index term: tourism
Asiasana: matkailu
Rinnakkaistermit: matkakertomukset
matkamuistot
Korvaa termit: turismi
Index term: towns
Used for: cities
Asiasana: kaupungit
Rinnakkaistermit: kaupunkikansatiede
kaupunkikulttuuri
kaupunkiväestö
kylät
slummit
townspeople
Use: urban population
Index term: toys
Asiasana: leikkikalut
Rinnakkaistermit: leikit
Korvaa termit: lelut
Index term: trade
Asiasana: kauppa
Laajemmat termit: elinkeinot
Suppeammat termit: huutokauppa
kulkukauppa
maakauppa
markkinat
vaihtokauppa
Rinnakkaistermit: maksuvälineet
talonpoikaispurjehdus
Index term: tradition
Asiasana: perinne
Suppeammat termit: ammattiperinne
kalendaariperinne
kansanperinne
käsityöperinne
lastenperinne
nykyperinne
opiskelijaperinne
rakennusperinne
työpaikkaperinne
työväenperinne
uskonnollinen perinne
Rinnakkaistermit: aineellinen kulttuuri
kollektiivitraditio
kulttuuri
kulttuuriperintö
perinnemusiikki
perinnepolitiikka
ruokakulttuuri
Index term: tradition areas
Asiasana: perinnealueet
Laajemmat termit: kulttuurialueet
Rinnakkaistermit: perinne-ekologia
Index term: tradition bearers
Asiasana: perinteentaitajat
Suppeammat termit: itkijät
kansankertojat
kansanlaulajat
kansansoittajat
parantajat
runonlaulajat
Rinnakkaistermit: kansantaiteilijat
kompetenssi
perinteen välittyminen
repertuaari
uskonnon spesialistit
Index term: tradition ecology
Asiasana: perinne-ekologia
Laajemmat termit: ekologia
Rinnakkaistermit: folkloristiikka
kulttuuriekologia
perinnealueet
uskontoekologia
Index term: tradition policy
Asiasana: perinnepolitiikka
Laajemmat termit: politiikka
Rinnakkaistermit: kulttuuriperintö
perinne
Index term: traditional food
Asiasana: perinneruoat
Huomautus: YSA: perinneruoat KÄYTÄ ruokaperinne
Laajemmat termit: ruoat
ruokakulttuuri
Index term: traditional handicrafts
Asiasana: käsityöperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: kansantaide
kotiteollisuus
käsityöläiset
käsityöt
käspaikat
Index term: traditional music
Used for: ethnic music
ethnomusic
Asiasana: perinnemusiikki
Laajemmat termit: musiikki
Suppeammat termit: kansanmusiikki
mustalaismusiikki
pelimannimusiikki
romanimusiikki
Rinnakkaistermit: etnomusikologia
maailmanmusiikki
perinne
Korvaa termit: etninen musiikki
etnomusiikki
Index term: traditional working groups
Definition: E.g. seine-fishing groups or gangs
Asiasana: työliitot
Huomautus: Esim. nuottakunnat, lohipatojen yhteiskäyttö ym.
Laajemmat termit: taloudellinen yhteistoiminta
Index term: trance
Asiasana: transsi
Laajemmat termit: ekstaattiset ilmiöt
Rinnakkaistermit: muuntuneet tajunnantilat
Index term: transcendence
Asiasana: transsendenssi
Rinnakkaistermit: immanenssi
Index term: translations
Definition: Used as additional term, e.g. Kalevala -- translations
Asiasana: käännökset
Huomautus: Käytetään lisämääreenä, esim. Kalevala -- käännökset
Index term: transnationality
Asiasana: transnationaalisuus
Rinnakkaistermit: globalisaatio
ylikansallinen kulttuuri
Korvaa termit: poikkikansallisuus
ylirajaisuus
Index term: travel accounts
Used for: travel journals
travel reports
Asiasana: matkakertomukset
Rinnakkaistermit: kenttätyöraportit
matkailu
tutkimusmatkat
Korvaa termit: matkakuvaukset
matkapäiväkirjat
matkaraportit
travel journals
Use: travel accounts
travel reports
Use: travel accounts
Index term: travellers
Asiasana: kulkurit
Index term: tree of life
Asiasana: elämänpuu
Laajemmat termit: myytit
Rinnakkaistermit: maailmanpuu
trial by ordeal
Use: ordeals
Index term: tribes
Definition: Tribal names can be used as index terms
Asiasana: heimot
Huomautus: Heimojen nimiä voi käyttää asiasanoina
Rinnakkaistermit: etniset ryhmät
kansat
Index term: trickster
Definition: YSA: tricksterit
Asiasana: trickster
Rinnakkaistermit: sankari
Index term: trolls
Asiasana: peikot
Laajemmat termit: taruolennot
yliluonnolliset olennot
Index term: tsasounas
Asiasana: tsasounat
Laajemmat termit: uskonnolliset rakennukset
Rinnakkaistermit: kirkkorakennukset
ortodoksinen kirkko
Index term: tuli
Asiasana: tuli
Rinnakkaistermit: tulenteko
Index term: turn of the year
Asiasana: vuodenvaihde
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: loppiainen
uusivuosi
Index term: type indexes
Asiasana: tyyppiluettelot
Laajemmat termit: hakemistot
Rinnakkaistermit: motiiviluettelot
typologiat
tyypit
Index term: types
Asiasana: tyypit
Rinnakkaistermit: redaktio
typologiat
typologiset menetelmät
tyyppiluettelot
Index term: typological methods
Asiasana: typologiset menetelmät
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: ajoitus
typologiat
tyypit
Index term: typologies
Asiasana: typologiat
Rinnakkaistermit: typologiset menetelmät
tyypit
tyyppiluettelot