Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: w
Hakutulos: 50 asiasanaa
Index term: war
Asiasana: sota
Rinnakkaistermit: konfliktit
sodat
sotilaat
Index term: warning legends
Asiasana: varoitustarinat
Laajemmat termit: uskomustarinat
Index term: wars
Definition: Names of wars can be used as index terms
Asiasana: sodat
Huomautus: Sotien nimiä voi käyttää asiasanoina, esim. ensimmäinen maailmansota, talvisota
Rinnakkaistermit: sota
Index term: water
Asiasana: vesi
water nymphs
Use: mermaids
Index term: way of life
Asiasana: elämäntapa
Rinnakkaistermit: arkielämä
kansanelämä
tapakulttuuri
Index term: wealth
Asiasana: varallisuus
Rinnakkaistermit: köyhyys
omistus
potlatch
wealthy persons
Use: rich people
Index term: weapons
Asiasana: aseet
Suppeammat termit: metsästysaseet
Index term: weather
Asiasana: sää
Rinnakkaistermit: luonto
ukkonen
Index term: weaving
Asiasana: kankaankudonta
Rinnakkaistermit: tekstiilityöt
Index term: wedding
Asiasana: häät
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Rinnakkaistermit: avioliitto
häälaulut
hääpäivät
morsiamet
morsiuslahjat
sulhaset
Index term: wedding anniversaries
Asiasana: hääpäivät
Laajemmat termit: merkkipäivät
Rinnakkaistermit: avioliitto
häät
wedding poems
Use: wedding songs
Index term: wedding songs
Used for: wedding poems
Asiasana: häälaulut
Laajemmat termit: riittirunot
Rinnakkaistermit: häät
Korvaa termit: häärunot
weights
Use: measuring devices
Index term: Wellerisms
Asiasana: wellerismit
Laajemmat termit: sananparret
Rinnakkaistermit: sutkaukset
Index term: wells
Asiasana: kaivot
Index term: werewolves
Asiasana: ihmissudet
Laajemmat termit: taruolennot
yliluonnolliset olennot
Index term: west
Asiasana: länsi
Laajemmat termit: ilmansuunnat
Western Eskimo
Use: Yupik
Index term: Whitsuntide
Asiasana: helluntai
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: helkajuhla
kokot
Index term: Whitsuntide festival
Asiasana: helkajuhla
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: helkavirret
helluntai
Index term: Whitsuntide poetry
Asiasana: helkavirret
Rinnakkaistermit: balladit
helkajuhla
kalevalamittaiset runot
Index term: winter
Asiasana: talvi
Laajemmat termit: vuodenajat
Index term: witch-hunts
Asiasana: noitavainot
Laajemmat termit: vainot
Rinnakkaistermit: noidat
Index term: witchcraft
Asiasana: noituus
Laajemmat termit: magia
Rinnakkaistermit: noidat
Index term: witches
Asiasana: noidat
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: noitavainot
noituus
parantajat
šamaanit
tietäjät
Index term: witticisms
Asiasana: sutkaukset
Laajemmat termit: sananparret
Rinnakkaistermit: köllit
vitsit
wellerismit
Index term: women
Asiasana: naiset
Rinnakkaistermit: feminismi
naisen asema
naiskulttuuri
naiskuva
sukupuoli
tytöt
women's culture
Use: female culture
Index term: women's studies
Asiasana: naistutkimus
Rinnakkaistermit: miestutkimus
naisen asema
sukupuolitutkimus
Index term: woodwork
Asiasana: puutyöt
Laajemmat termit: käsityöt
Index term: wool
Asiasana: villa
Laajemmat termit: luonnonkuidut
Index term: work
Asiasana: työ
Suppeammat termit: kausityö
Rinnakkaistermit: työnjako
Index term: work songs
Asiasana: työlaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
Suppeammat termit: karjankutsut
paimenlaulut
Rinnakkaistermit: huudot
Index term: workers
Used for: working class
Asiasana: työväestö
Huomautus: YSA: työväestö KÄYTÄ työväenluokka työläiset
Laajemmat termit: yhteiskuntaluokat
Suppeammat termit: tehdastyöläiset
Rinnakkaistermit: työväenkulttuuri
työväenmusiikki
työväenperinne
työväenyhdistykset
Korvaa termit: työväenluokka
Index term: workers' associations
Asiasana: työväenyhdistykset
Laajemmat termit: järjestöt
Rinnakkaistermit: työväestö
Korvaa termit: työväenjärjestöt
working class
Use: workers
Index term: working life
Asiasana: työelämä
Laajemmat termit: elämä
Rinnakkaistermit: työyhteisöt
yhteiskuntaelämä
Index term: working-class culture
Asiasana: työväenkulttuuri
Laajemmat termit: osakulttuurit
Rinnakkaistermit: työväenmusiikki
työväenperinne
työväestö
Index term: working-class folklore
Asiasana: työväenperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: työväenkulttuuri
työväestö
Index term: working-class music
Asiasana: työväenmusiikki
Laajemmat termit: musiikki
Rinnakkaistermit: työväenkulttuuri
työväestö
Index term: workplace communities
Asiasana: työyhteisöt
Laajemmat termit: yhteisöt
Rinnakkaistermit: organisaatiokulttuuri
työelämä
työpaikkaperinne
Index term: world heritage sites
Asiasana: maailmanperintökohteet
Rinnakkaistermit: kulttuuriperintö
Index term: world music
Used for: ethno-pop
contemporary folk music
Asiasana: maailmanmusiikki
Laajemmat termit: musiikki
populaarimusiikki
Rinnakkaistermit: etnomusikologia
kansanmusiikki
perinnemusiikki
Korvaa termit: etnopop
nykykansanmusiikki
Index term: world view
Asiasana: maailmankuva
Rinnakkaistermit: aurinkokunnan synty
ihmiskuva
kosmologia
uskonnolliset käsitykset
Index term: writing
Asiasana: kirjoittaminen
Rinnakkaistermit: lukeminen
Index term: writing competitions
Asiasana: kirjoituskilpailut
Rinnakkaistermit: keruukilpailut
perinteenkeruu
Index term: writing systems
Asiasana: kirjoitusjärjestelmät
Suppeammat termit: riimukirjoitus