Julkaisematon kalevalamittainen runoaineisto Kansanrunousarkistossa

 

SKVR:n ulkopuolelle on jäänyt runsaasti Kansanrunousarkiston kokoelmien tekstejä: epähuomiossa ohitettuja kalevalamittaisia kansanrunoja; sensuroituja seksuaaliaiheisia runoja; epäkansanomaisiksi tulkittuja omatekoisia ja kirjallisvaikutteisia runoja; vaihtelevamittaisia runoja (esim. lastenlauluja), joita sisällytettiin teokseen epätasaisesti. Runoja on kerätty paljon myös teoksen valmistumisen jälkeen. Kaikki nämä tekstit 1960-luvun loppuun asti on luetteloitu ja kopioitu käsikirjoituksista kolmena kappaleena. Mukana on myös jonkin verran muuta kortistoista puuttuvaa laulustoa. Tämä aineisto, yhteensä n. 60 000 tekstiä, on järjestetty kolmeksi kortistoksi kolmen periaatteen mukaan:

I    Kerääjänmukainen kortisto on järjestetty kerääjän mukaan aakkosiin. Yksittäisen kerääjän runot ovat sidosjärjestyksessä, joka useimmiten vastaa keruujärjestystä. Kortisto täydentää SKVR-leikekortistoa. Julkaisematon aineisto on digitoitu tämän kortiston järjestyksessä.

II   Topografinen kortisto on sekä maantieteellinen että laulajanmukainen. Runot on järjestetty ensin perinnealueittain a-x. Perinnealueen sisällä ovat pitäjät aakkosissa, ja pitäjien sisällä runot ovat laulajittain aakkosissa. Kunkin laulajan runot ovat muistiinpanojärjestyksessä keräelmittäin.

III  Aiheenmukainen kortisto noudattaa SKVR:n järjestystä. Runot on siis ensin ryhmitetty perinnealueittain Vienasta Uudellemaalle (I–XIV). Perinnealueen sisällä runot on jaettu aiheen mukaan pää- ja alaryhmiin samoin kuin vastaavissa SKVR:n osissa.Viimeisenä tulevat kullakin alueella SKVR:stä puuttuvat ryhmät: Rahvaanrunot, Seksuaalirunot jne.

Ks. myös seuraavat kortistot: Leikit; tanssit ja laululeikit; sananparret; kansanlääkintä; kalendaariperinne.

Sivusto tulostuu suoraan tekstiversiona selaimen tulosta-komennolla.