Runolauluäänitteet, litteraatiot ja nuotinnokset

 

Ensimmäiset runolauluäänitteet teki Armas Launis Suistamolla ja Inkerissä vuosina 1905 ja 1906. Vaikka kalevalamittainen laulu väistyi perinteestä nopeasti 1900-luvulla, Kansanrunousarkistoon on saatu äänitettynä n. 2000 runolauluesitystä.

Runolaulun litterointi- ja nuotinnostyö käynnistyi arkistossa vuonna 2002. Tällä hetkellä litteroituna on n. 20 000 säettä, nuotinnettuna jonkin verran vähemmän. Työstetystä aineistosta toimitetaan julkaisuja. Parhaillaan valmistellaan teosta "Vienan lauletut runot", jossa runolauluja julkaistaan ensimmäistä kertaa läpinuotinnettuina.

 

Sivusto tulostuu suoraan tekstiversiona selaimen tulosta-komennolla.