I1
4 a). Kellovaara. Bor. II, n. 163:n vert. - 26/9 1877. Riigoińe Maksima. 4. [Vuotoil'ah] on [langohoiss]a. 13-18. Ss. pantu hakasiin ja muistutettu: "se on toińi laulu, Kal'ovan pojan." 19. Säe pantu hakasiin. 23. [Kieldi kolme luonno]tarda. 37. [Nosti] polvehe [merestä]. 54. [Mi] munass' on [ruskieista]. 58. [Mid' on muna]n [muut murutte]. 70 1/2. Miesten šyvähän kylähä, Urošten upottajaha. 72. 21:ssä muistutuksessa mainitun säkeen Tuog' on v[anha] V[äinämöi]ne jälkeen lisätty: Sanoin virkki, noin pagazi: "Voi milma poloista poigoa#1, Poig[oa] p[olo]n al[aista], Kuin [jouvuin omilda mailda]." 76. [Tuog'] [o]n [Pohjoilan emändä]. " = P[ohjo]l'an sogie akka. 83. [Pellolla pih]oja [poikki]. 101. [Vaiv]oja [valittovoabi]. 109. [Soat] sie [neijem palkoistazi]. 111. [Päivät sam]pp[uja tagoubi]. 114. [Sai on sam]pp[u valmeheksi]. 119. [Oi sie sepp]o [Ilmollińe]. 121. [Tavo] [raudaińe harava]. 131. [Ruuvon ruiput] [ka][zl'at] kaiskut. 136. [Sai]s [on seppo kandalehen]; viimeisessä sanassa on toisen a:n päällä: (ë=a). 143. Alk. kk:ssa: kand|a|leh: kandeleh. V. 1877 päälle pannun e:n alle vedetty pieni viiva. 156. [Kielin kan]dervo [pagaźi]. 159. [Ei] ollut [sidä metsässä]. 184. [Vattalolla vaiv]ua[ksi]. 206. Muistutettu: "Šamppo se oli kandeleh'." 221 1/2. Tuog on P[ohjo]l'an emändä. 229. [Lend]yä [lepütteloübi]. 232. [Nosti]go [melah]a [merestä]. 239. [Hangittsou]bi [sada-hanga]. 248 1/2. Tuog on vanha V[äinämöińi]. 251 1/2. Kalanluuda kappalehen. 254. Tuoho [tuli Pohjom pursti]. 260. 58:nen muistutuksen alku korjattu kuulumaan: [Siidä] kisko P[ohjola]n emändä kirjokannen mereh. P[ohjola]n emändä j.n.e.
#1 Päällä: [poig]uva.