II
890 a). Lupasalmi. Krohn n. 6595. - 84. Jehkimä Put'une; kuuli "Rautataipaleen" pitäjässä Risto Kuvas-nimiseltä, parikymmentä vuotta sitten 60-vuotiaana kuolleelta velholta, jonka luona oli ollut kuusi vuorokautta. Ammunta virsi. Loviotar oli vaimo vankka, Survo rauan suurimoita, Terskutti teräsneniä, Söipä rauan suurimoita, 5 Appo rauaista rajehta. Tuosta tyyty, tuosta täyty, Tuosta paksuksi pani, Lihavaksi liitteli; Kanto kohtuta kovoa, 10 Vatsan täyven vaigelata, Kanto kohun kolme-kuisen, [Kanto kohun] neljä-kuisen, Neljä kuuta, viisi kuuta, [Viisi kuuta], kuusi kuuta, 15 Seitsemän, kaheksan kuuta. Yheksännen kuun lopulla, Kymmen[ennen] alkajessa Annettih kavon kipua. Synnytteli poikiansa 20 Alla juoksovan jalaksen, Alla kiven jauhottavan, Eikä syntyt synnydimet, Sikinnä häjyn sikiöt. Synnytteli poikiansa 25 Rannalla alakivellä, Umpilammen lumpehella, Eikä [syntyt synnydžimet, Sikinnä häjyn sikiöt]. Synnytteli poikiansa 30 Rautasella kalliolla, Vuorella teräksisellä, Eikä [syntyt synnydžimet, Sikinnä häjyn sikiöt]. Synnytteli [poikiansa] 35 Rautasessa tynnörissä, Vaskivannehten sisässä, Kahen kiven kesessä; Äsken synty [synnydšimet], Sikisi pirun sikiöt. 40 Saipa poikia yheksän Yhen saunan saapuvilla, Yhen löylyn luotuvilla. Johanus, Jumalan pappi, Tuli noita ristimähän. 45 Vaan Loviotar, piru pakana, Itse risti, jotta kasto, Itse nimitteli, Nimitteli, äjitteli: Yksi on rujo, toinen rampa, 50 Kolmas verisokio. Rujo piil pitää, Rampa jousta jännittää, Oikasi tulisen nuolen Olallansa oikialla. 55 Ampu nuolen ensimmäisen Ylös kohti taivosehen; Tahto taivonen haleta, Kaaret ilman katkiella Kohasta tulisen nuolen. 60 Oikasi [tulisen nuolen Olallansa oikialla], Ampu nuolen toisekkana Tuohon synkkähän merehen, Alta jalkojen omien, 65 Joven suitse, järven päitse, Ahvenen vatsan alatse, Kiisken kielen kantumitse; Tahto meri syttyö tulehen, Sägähiksi säikähellä 70 Kohasta tulisen nuolen. Oikasi [tulisen nuolen Olallansa oikialla], Ampu nuolen kolmannen on Rautaseh on kalliohon, 75 Vuoreh on teräksisehen; Nuoli kilpistih kivestä, Kalpistihpo kalliosta. Eihän Hiisi tuota tiiä, Kunnes nuoli männäkkänä, 80 Saikos sarviraavahase, Karvahko kavon tekijän, Kavon tuoman ruumihise, Hevosehko hirvisehkö, Kalan hauin karvasehen, 85 Lohen mustan muotosehen, Ihohko isännän raukan, Karvah on emon katalan, Emon tuoman ruumihise. Milläs nuoli tuolta saahaan, 90 Takaperin temmotahan? Rautasilla hampahilla, Leukaluilla teräksisillä. Akka vanha kielikerta Itkööpi tihuttelee: 95 Kunnes tungen turmioni, Kunnes painelen pahani? Tuonnes tunge turmiosi, Tuonnes painele pahasi: Portin Pohjolan sisähän, 100 Siel on ontta ollaksesi, Perä peppuroiaksesi.