XIII3
8831. Metsäpirtti, Saaroinen. Haltsonen, S. 1309. 34. Tahkiven seppä, 69 v. Maon luku. 3 kertaa luetaan. Mato musta ympyrläinen, Ympyrläinen, pympyrläinen, Luulit puuta purreheis, Pajunniintä panneheis; 5 Etpä puuta purrutkaa, Pajunnimtä pannutkaa, Panit ihmisen ihhoo, Elläimen nimetöntä. Isämeidän tai Herran siunaus.