SKVR-tietokannan ohjeita

 

Hakuohje | Hakuvihjeita | Lukuohje ja merkistöt

Hakuohje

Hakulomakkeella voidaan hakea runotekstejä paikkakunnan, kerääjän ja keruuajan mukaan sekä vapaasanahaulla. Kaikki haut voidaan tehdä samanaikaisesti, jolloin lopputulokseen tulevat mukaan vain kaikki hakuehdot täyttävät tekstit.

Paikkakuntahaku
Haku kohdistuu säännönmukaistettuun paikkakuntatietoon. Paikkakuntaa voi hakea perinnealueittain tai suoraan pitäjän (kunnan) nimen mukaisesti.

Haku alueittain: Perinnealueet ovat nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Valitse alue. Voit valita myös useampia peräkkäisiä (pidä Shift-näppäin alas painettuna valinnan ajan) tai erillisiä (paina erikseen valittaessa samalla Ctrl-näppäintä). Pitäjävalikkoon tulevat kaikki kyseisten alueiden kunnat valmiiksi valittuina.

Haku pitäjittäin: Valitse pitäjä tai useampia Shift- tai Ctrl-näppäimen avulla. Pitäjät ovat aakkosissa. Jos olet valinnut ensin perinnealueita, valikossa ovat vain näiden alueiden kunnat. Jos perinnealue- ja pitäjävalintoja ei tehdä, kaikki pitäjät ovat mukana haussa.

Kerääjähaku
Kerääjähaku kohdistuu tekstien kerääjiin tai julkaisuista peräisin olevien tekstien kirjoittajiin. Voit hakea tietyn kerääjän aineistoja (oletusarvo) tai sulkea kerääjän haun ulkopuolelle (valikko Kerääjä on - on muu kuin). Yksittäinen kerääjä valitaan Sukunimen alkukirjain -valikon kautta. Kirjaimen voi kirjoittaa suoraan tai ottaa pudotusvalikosta. Oikeanpuoliseen valikkoon saadaan valittavaksi kaikki kyseisellä kirjaimella alkavat kerääjänimet. Pudotusvalikosta voidaan valita yksi nimi kerrallaan. Jos sukunimen alkukirjaimen jättää valitsematta (oletusarvo), kaikki kerääjät ovat mukana haussa.

Keruuaikahaku
Keruuaika kohdistuu aineiston todelliseen keruuvuoteen, arkistointivuoteen (jos tarkka keruuvuosi ei ole tiedossa) tai kirjan, artikkelin tms. julkaisuvuoteen. Ala- ja yläraja valitaan pudotusvalikosta. Rajavuodet ovat mukana tuloksessa. Jos valintaa ei suoriteta (oletusarvo), kaikki vuodet ovat mukana haussa.

Vapaasanahaku
Runoteksti jakautuu kolmeen pääosaan: 1) metatiedot eli SKVR:n tekstin vakiomuotoiset taustatiedot (numero, paikkakunta, kerääjä, arkistosignum / julkaisuviite, keruuajankohta, muu taustatieto (mm. esittäjän nimi), 2) muistiinpanon teksti (mahdollinen otsikko, runosäkeet ja suorasanainen teksti) ja 3) alaviitteet.

Runon eri osissa esiintyviä sanoja voi hakea erikseen vapaasanahaulla. Haun voi kerrallaan kohdistaa joko yhteen tai kahteen tekstin osaan; osa, johon haku kohdistetaan valitaan tekstikenttää edeltävistä valikoista. Oletusarvona on haku muistiinpanon tekstistä). Jos valittuna on kaksi eri osaa (haetaan esimerkiksi tekstistä ja metatiedoista), niin hakutermejä etsitään molemmista osista ja tulokseksi saadaan ne runotekstit, joissa hakutermit esiintyvät jommassa kummassa tai molemmissa osissa.

Vapaasanahaun hakutermit kirjoitetaan lomakkeen alaosan tekstikenttään. Hakutermejä voidaan kirjoittaa yksi tai useampia. Hakutermi voidaan katkaista lopusta tähtimerkillä (*). Loppukatkaisu tarkoittaa, että haetaan kaikki ne sanat, joiden alkuosa täsmää annetun hakutermin kanssa. Esimerkiksi hakutermillä hevo löytyy ne runot, joissa esiintyy sana hevo, mutta hakutermillä hevo* löytyy kaikki hevo-alkuiset sanat (hevolla, hevosen, hevosia, jne.).

Jos hakutermejä on enemmän kuin yksi, haetaan ne runot, joissa kaikki annetut termit esiintyvät. Termien järjestyksellä ei ole väliä. Säkeistä ja alaviitteistä haettaessa haku kohdistuu merkistöltään yksinkertaistettuun muotoon (esim. Ańńi → Anni).

Haun aloittamiseksi paina Hae.

Tuloksen näyttäminen
Hakulomakkeella voi määrittää, kuinka monta tulosta kerrallaan tulee näyttösivulle (20 - 160, oletusarvo 40) ja näytetäänkö tulokset runon SKVR-numeron (oletusarvo), kerääjän vai ajan mukaan järjestettyinä.

Tulossivu avautuu uuteen ikkunaan tai välilehteen ja jakautuu kehysten avulla kolmeen osaan:

Tulosotsikko (vasemmalla ylhäällä) näyttää haussa käytetyt valinnat ja Paluu hakulomakkeeseen -painike, joka sulkee tulossivun.
Tuloslistaus (vasemmalla) näyttää hakuehdot täyttävien tekstien viitteet. Taulukossa on viisi palstaa: Osa - Numero - Paikkakunta - Kerääjä - Signum - Aika. Huom. Kerääjä ja Aika näyttävät säännönmukaistetun tiedon, Paikkakunta tekstistä peräisin olevan muodon. Numero toimii linkkinä, joka näyttää kyseisen tekstin kokonaisuudessaan.
Teksti (oikealla) Tekstikehyksen leveyttä voi säätää, mikäli säkeet eivät pääosin mahdu yhdelle riville. Tekstissä ei näytetä hakuehdot täyttäviä osumia erikseen.

Hakutuloksen osat: tulosotsikko, tuloslistaus ja teksti

Uuden haun tekeminen
Paluu hakulomakkeeseen -painike sulkee tulossivun tai välilehden ja vanha hakulomake tulee näkyviin. Voit joko muokata haun ehtoja tai aloittaa alusta (Alusta lomake).

Huom. Jos otat hakulomakkeen esiin sulkematta tulossivua, uuden haun tulokset päivittävät vanhan tulossivun, mutta ikkuna ei automaattisesti tule päällimmäiseksi.

Tekstin kopioiminen
Tekstiä voi kopioida selaimen Kopioi (CTRL-C) toiminnolla ja liittää tekstinkäsittelyohjelmalla tehtävään asiakirjaan. Normaalilla liitostoiminnolla (CTRL-V) säkeiden väliset rivinvaihdot katoavat. Internet Explorerista kopioidussa tekstissä rivinvaihdon saa pysymää käyttämällä Liitä määräten -toimintoa (muotoilematon teksti).

Hakuvihjeitä

Tässä muutamia vihjeitä tietokannan tarkkojen hakuohjeiden lisäksi.

Metatietohaku voi kohdentua sekä säännönmukaistettuihin kerääjä-, paikkakunta- ja vuositietoihin että tekstiin. Koska säännönmukaistettuja tietoja voi olla vain yksi tekstiä kohden, tekstihaulla voidaan saada esim. muut kuin KRA:n kerääjäkortiston mukaiset nimet hakuun. Myös laulajien ja kylien nimiä voidaan hakea (vain) tekstihaulla taustatiedoista.

Tietokantaan on hakua varten tehty merkistöltään normaalistettu hakuteksti. Hakutekstiä kirjoitettaessa ei siis tarvitse välittää siitä, onko lähteeseen kirjoitettu s vai š, ā vai aa. Tekstejä ei kuitenkaan murteen tai kirjoitusasun osalta ole muutoin normaalistettu, joten erikseen pitää hakea muodot maa, moa ja mua, katsoi, katso, kattšo, katscho jne. Välimerkit, sulkeet ja numerot on poistettu hakutekstistä.

Huomattakoon seuraavien merkkien hakuarvot:
ð = d, õ = o, ŋ = n, ŋŋ = ng, œ = ö, ſ = s, ǝ = e,
ɐ = a, ɛ = e, ɯ = uu, ʒ = g, α = a, β = b, γ = g, δ = d, φ = f, χ = kh, ψ = ps, ϑ = th, л = l.

Hakutuloksen tekstit voi järjestää runon numeron (oletusarvo), kerääjän tai ajan mukaan. Jos haluat lukea tietyn osan tekstejä numerojärjestyksessä, valitse haluamaasi osaa vastaavat alueet (ks. luettelo SKVR:n osista) ja paina "Hae".

Lukuohje ja merkistöt

Korpuksen teksti pyrkii toistamaan mahdollisimman uskollisesti painetun tekstin ulkoasun seuraavin poikkeuksin:

SKVR-tekstin lukuohjeSKVR:n osan ja sidoksen numero on punaisella.

Metatiedot, muistiinpanon teksti ja alaviitteet on erotettu toisistaan viivalla.

Säenumerot ovat normaalikokoisella fontilla; painetussa tekstissä säenumerot ovat rivin vasemmassa marginaalissa pienemmällä fontilla.

Tekstiosassa annettu otsikko (= kerääjän tai esittäjän antama otsikko) on lihavoitu.

Fraktuura K.A. Gottlundin Otavasta peräisin olevissa teksteissä on korvattu lihavoinnilla.

[[nn]] = kaksoishakasulkeet, tietokantaan tehdyt täydennykset tai lisäykset. ([nn] = hakasulkeet, SKVR:n toimittajan täydennys tai lisäys ja ⌈nn⌉ = puolihakasulkeet, SKVR:ssä viittaa epäselvään alkuperäislähteen kirjainmerkkiin).

Alaviiva ("kuolem_pois") = sanat yhdistetty alakaarella.

Alleviivaus ("mettsä") = kirjaimet yhdistetty alakaarella.

Alleviivaus ja tavurajan merkki ("he₍än") = SKVR:ssä ylöspäin käännetyllä kaarella merkitty tavuraja.

# = alaviite

Erikoismerkit on esitetty Unicode-standardin mukaisilla koodeilla. Diakriittiset merkkien koodaukseen on käytetty Unicoden yhdistettyjä diakriittisia merkkejä Tietokannan oletusarvona on, että tekstit esitetään Arial Unicode-, Arial Unicode MS- tai Lucida Sans Unicode -fontilla. Pääosa merkeistä näkyy oikein, mutta joissain diakriittisten merkkien yhdistelmissä saattaa esiintyä ongelmia. Perusmerkki on joka tapauksessa näkyvissä.

Sivusto tulostuu suoraan tekstiversiona selaimen tulosta-komennolla.