SKVR-tekstin rakenne

 

SKVR:n runoteksteissä erotellaan toisistaan metatiedot eli toimittajien kunkin tekstin alkuun sijoittamat erilaiset taustatiedot (mm. tekstin numero, paikkakuntatieto ja arkistoviite) ja alkuperäislähteestä kopioitu teksti (runomuotoinen ja suorasanainen teksti). Painetussa julkaisussa näitä eroja ilmennetään tekstin ulkoasulla: asettelulla, kirjaintyypeillä jne. Digitoitu teksti täytyy merkitä eli sijoittaa joukkoon käskyjä ja koodeja, jotka ilmaisevat tekstin eri elementtien asemaa. SKVR-korpuksen tekemisessä on päädytty käyttämään maailmanlaajuista standardia eli tekstit on rakenteistetu XML (eXtensible Markup Language) -muotoon.

Seuraavassa on lueteltu SKVR-tekstin rakenneosat eli elementit ja se, miten ne esitetään tietokannan hakutuloksissa:

<ITEM> SKVR-teksti ("toisinto"), jolla on myös yksiselitteinen tunnus
<META> Julkaisijan kirjaamat toisinnon metatiedot:
<OSA> Osan numero
<ID> SKVR-numero
<LOC> Paikkakunta (pitäjä)
<COL> Kerääjän tai julkaistun tekstin kirjoittajan nimi
<SGN> Kokoelma- ja yksikkönumero tai julkaisuviite
<TMP> Keruuaika (vuosi, päivämäärä tms.)
<INF> Muut toimittajan antamat tiedot: kylä, laulajan / esittäjän nimi, lisätietoja laulajasta yms.
<TXT> Muistiinpanon teksti:
<CPT> Muistiinpanon otsikko
<V> Runosäe
<L> Suorasanainen osuus
<FR> Fraktuura (vain Gottlundin Otavassa)
<K> Toimittajan kommentti tekstissä
<REFS> Alaviitteet

Tekstelementeissä (CPT, V, L, K) voi olla kursivointeja, joiden merkitys on tapauskohtainen.

Esimerkki koodauksesta:

<ITEM nro="skvr07221680" p="4360" y="1902" k="35">
<META>
<OSA>VII4 loitsut</OSA>
<ID>2168.</ID>
<LOC>Rääkkylä.</LOC>
<COL>Hyvärinen,</COL>
<SGN>A. n. 323.</SGN>
<TMP>-02.</TMP>
<INF>Rasivaara. Loviisa Asikainen, 76 v. Kuullut lapsuudessaan Kiteen Potoskavaarassa. </INF>
</META>
<TEXT>
<L>Päivännäkemättömällä kun paineltiin, sanottiin:</L>
<V>Puuhun#1 muhkat, muahan mahkat,</V>
<V>kantoin#2 ves'näräpät;</V>
<V>elä immeiseen tähän</V>
<V>ennee nosta muhkii!</V>
</TEXT>
<REFS>
#1 kk:ssa pieni alkukirjain.
#2 r. (kantoihin).
</REFS>
</ITEM>

Teksti tietokannasta

Sivusto tulostuu suoraan tekstiversiona selaimen tulosta-komennolla.