Suomen Kansan Vanhat Runot -teos

 

SKVR-teoksessa (34 nidosta) julkaistiin lähes kaikki arkistoihin tallennettu ja kirjallisista lähteistä löydetty perinteinen kalevalamittainen runous. Suurin osa aineistosta on peräisin Kansanrunousarkiston kokoelmista.

SKVR:n julkaisijoiden päämääränä oli täydellinen, kalevalamittaan pitäytyvä ainesjulkaisu. Käytännössä rajat kuitenkin liukuvat: teossarja sisältää suorasanaisiakin loitsuja ja uusimittaisiakin kehtolauluja, ja toisaalta siitä puuttuu kalevalamittaisia aineistoja, jotka koettiin sopimattomiksi tai ei-perinteisiksi. Kalevalaisia runotekstejä etsivälle SKVR on ensisijainen ja usein riittävä lähde.

Tekstit on julkaistu perinnealueittain (14 aluetta, osat I–XIV) vuosina 1908–1948. Vuonna 1997 ilmestynyt varhaiskerääjien runoista koostuva täydennysosa XV sisältää poikkeuksellisesti tekstejä eri alueilta. Alueen sisällä runot on järjestetty pääryhmiin lajeittain ja alaryhmiin teeman mukaan. Poikkeuksena ovat Inkerin osat III ja IV, jotka on järjestetty kerääjittäin. Alaryhmissä runot on sijoitettu yleensä otsikon mukaan aakkosiin. Otsikon alla olevat tekstit, saman runoaiheen toisinnot, on ryhmitetty maantieteelliseksi jatkumoksi kylästä kylään, pitäjästä pitäjään. Joskus järjestys voi olla muunlainenkin, esim. häärunot ovat rituaalin mukaisessa järjestyksessä.

Jaottelu on SKVR:n eri osissa yksityiskohdiltaan hyvin vaihteleva, mutta perusrakenteeltaan yhtenäinen. Yleisimmät pääryhmät ja alaryhmät ovat yksinkertaistaen seuraavat:

Kertovat runot (epiikka)
- "Kalevalan-aineisia" kertovia runoja
- Muita kertovia runoja
- Katkelmia, tilapäisiä sepitelmiä ym.

Tunnelmarunot (lyriikka)
- Laulu
- Huoli, itku ja suru
- Orpo, onneton ja kovaosainen
- Rakkaus
- Pettymys
- Neitojen lauluja
- Naisten lauluja
- Miniänä, moitittuna ja sananalaisena
- Poikien ja miesten laulut
- Lasten ja vanhempien suhde
- Koti ja kotiseutu
- Opetusrunoja, mieterunoja, sananlaskurunoja jne.

Määrätyissä tiloissa ja toimissa
- Häävirsiä
- Juhlapäiviin liittyviä lauluja
- Työlauluja
- Paimenten lauluja
- Tuutulauluja
- Lasten viihdytyksiä ja loruja
- Leikkilukuja
- Ketjurunoja
- Nimiloruja
- Tanssilauluja
- Leikkilauluja

Loitsut
- Tietäjä. Haltiat. Kateet
- Loukkaantumiset ja viottumat
- Pistämät ja puremat
- Taudit
- Metsästys
- Kalastus
- Karjanhoito
- Maanviljelys
- Lemmennosto, kosinta, häät ja perhe-elämä
- Eri tiloissa

Esimerkki SKVR-julkaisusta

Sivusto tulostuu suoraan tekstiversiona selaimen tulosta-komennolla.