Tekijät

 

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)

Kaikki tämän www-sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman SKS:n nimenomaista lupaa. Kopiointi- tai julkaisulupa ei koske sivuilla olevaa aineistoa, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- tai julkaisulupa pitää hankkia tekijänoikeuden omistajalta.

     

SKVR-tietokanta

tekninen toteutus

CSC – Tieteellinen laskenta Oy, http://www.csc.fi
(2002–2003)

sisältö

 

SKS

     

SKVR-sivusto

tekstit

Jukka Saarinen ja Senni Timonen / SKS

graafinen suunnittelu

Anne Naukkarinen

tekninen toteutus

Matti Anttila ja István Zsembery / SKS

kuvat ja äänet

SKS:n kansanrunousarkisto; Sirpa Tuukkanen / SKS

julkaistu

2007

URL

http://www.finlit.fi/skvr/

URN

URN:NBN:fi-fe20051411

     

Viittaaminen

Tietokannassa oleviin SKVR-teksteihin viitataan SKVR-numerolla. Myös tekstiin sisältyvän arkisto- tai julkaisuviitteen käyttö on suositeltavaa. Lisäksi mainitaan SKVR-tietokanta ja päivämäärä, jolloin tietokantaa on käytetty.

Esimerkki:

SKVR VII:5, 3342 (Angervo, P. A. n. 10. - 27/11 06). Saatavissa myös elektronisessa muodossa [viitattu 19.4.2007]: <http://www.finlit.fi/skvr/>. URN:NBN:fi-fe20051411.

     

Lisätietoja

SKS:n arkistoaineistojen käyttö: Tutkimus ja julkaiseminen
Kansanrunousarkiston aineistoihin viittaaminen

Kopiosto
Digitaalitekniikka ja tekijänoikeudet (pdf) (Kopiosto)
Elektronisten dokumenttien merkitseminen lähdeluetteloon (Teknillinen korkeakoulu)
Viittaaminen digitaalisiin lähteisiin (Turun yliopisto)

Muita SKS:n verkkoaineistoja: www.finlit.fi/aineistot/verkkoaineistot.php

     

Sivusto tulostuu suoraan tekstiversiona selaimen tulosta-komennolla.