SKVR I1
35. Akonlahden r.a. Europaeus K, n. 85. - 1845.
Oli v[anha] V[äinämöinen], O[li] ezivä hevosen, Kulokkahan kuun[telia]. Ajoa kar[ettelevi] 5 Seläss[ä] sin[isen] hirv[en], Hernevartisen hevoisen. Lapp[alainen kyytösilmä] - - - - - - Marjan varsista vanutti, Kulon päästä k[utkutteli]. 10 Tuosta saaria saneli, Sano maatki manteretki, Kirjutti kivehen kirjan, Veti viivan kalliohon Peukalolla päättömällä, 15 Sormella nimettömällä: Katkesi kivi 2:xi, P[aasi] 3 palax[i]. Siellä kyy olutta juopi, Mato vierrettä vetävi 20 Sisässä kiven sinisen, Paaen paxun paltehess[a]. Kisko kärsän käärmehelt[ä], Pään on mustalt[a] maolt[a], Jo'et joutu juoxemah[an] 25 Maon mustia veriä, Tuonen toukan hurmehia. Siitä kasvo kau[nis] tam[mi] - - - Maon mustista veri[stä], Tuon[en] t[oukan] h[urmehista]; 30 Ox[at ilmoille yleni]. - - - - - - Ota lempo lentimesi, Piru piilesi peruuta Ihosta alastom[asta], V[arsin vaattehettomasta]. - - - - - - 35 Mist' on tuotu käärenuorat? Hivuxist[a] Hiien im[men]. Mistä purimet saatanee? Maon mustan kyynelist[ä], Tuonen toukan hurm[ehista]. 40 N[eitsyt] M[oaria emonen], - - - - - - Pihet pilvelän pajasta, Hohtimet alinomaiset, Joilla nostan noian nuolet, Amputautia ajelen, 45 Ih[osta] alast[omasta], Varsin [vaattehettomasta]. - - -