SKVR I1
111. Uhut. Lönnrot A II 9, n. 43. - 27/4 1835.
Varahvontta Sirkeińi l. Jamala.
Lappal[ainen] kyytösilm[ä] Illat istu ikk[unassa], Yöt valvatti vajo⌈ien⌉ pääss[ä], Vahtaeli V[äinämöi]stä. 5 Keksi mustas[en] mer[ellä], Jo tule[e] V[äinämöi]nen. Lappal[ainen] kyytös[ilmä] Veti jouse[n] j[ouahutti]. K[äsi]k[aaren] k[äännällytti] 10 Päällä v[anhan] V[äinämöisen]. Emä kielti, v[aimo] k[äski]: "Poik[uoni] nuorem[pani], Elä am[mu] [Väinämöistä], V[äinäm'] on tätisi p[oika]." 15 Hän ampu V[äinämöi]stä, Sopi V[äinämön] hevoista, Sortu sormin lainehih, Kämmenin mereh kään[ty]. Lappalain[en kyytösilmä] 20 Itse virk[ki], [noin nimesi]: "Kule siellä 6 vuotta, Kuhun nosset seisomah, Sihen luokah luotopäitä, Kuh nosset istumah, 25 Karipäitä kasvatelkah, Kuh nosset muin teloille, Sihen sinervoin apaja." Lenti kokko k[oilta] ilm[an], Laulu lintu on Lapista, 30 Lintu turja kurjan maasta, Liitele[kse], [laatelekse], Katseleks[e], k[ääntelekse], Etsivi pesän sioa, Asunmaata ollakseen. 35 Keksi mustas[en] meressä, Sinerv[öisen] lai[nehi]ssa; Vanu kultas[en] pesäsen Pääh polv[en] vanh[an] V[äinämöise]n. Muni 3 munoista, 40 3 kullaista m[unoa]. Hierel[evi], hautel[evi], Katsel[evi], kääntelev[i]. Itse v[anha] V[äinämöi]nen Kuuli polv[ensa] polttavan, 45 Jäsenen[sä] sulauva[n]. Liikahutti [polviansa], Torkahutti j[alkoansa], Munaset vet[ehen] vieri. Tuli hauki hangotellen, 50 Veen koira konkotellen, Se siitä munasen koppo, Sano v[anha] V[äinämöinen]: "Kokko rukka, lintu kurja, Kuni kokko kuopolekse, 55 Ilman lintu liitelekse, Vasti suomuja sukasi." Tuli hauki toisen kerran Hankotelle[n], kon[kotellen], "Kokko rukka, kurja#1 lintu, 60 Kun on kokko kuopoaksen, Ilman lintu liitel[eksen], Vasti vatsoa revitti." Tuli hauki 3:sti, Se siitä munaset koppo. 65 Sano v[anha] V[äinämöinen]: "Kokko rukka, k[urja] l[intu], Kui on kokko kuopase, Ilman lintu liitelekse." Tuosta kokko koppi hauin, 70 Katsele[e], kääntelee, Miks' on muuttunt munani, Kuks' on saatu saalihini. Mi munan alaista puolta Rautasiksi maaemäksi, 75 Mi munan yläistä puolta Vaskisiksi taivosiksi.
#1 Sanojen alkuperäinen järjestys: kurja rukka.