SKVR I1
233. Uhut. Lönnrot A II 5, n. 75 a). - 1834.
Anni tyttö, aini tytti Läksi vastoa metästä, *Vastan päätä varvikosta.* Taitto vasta[n] taatollen[sa], 5 Toisen taitto maamolle[nsa], *Kolman̄en kokoeli* Nuorimmall⌈a⌉ veiollansa, Pereh[en] parem̄olle. Osmonen o[rosta]#1 kirpo, 10 Kalevainen kaski maista: "Kasvo, neito, minussa mielin,#2 Älä muissa nuorissoissa, *Nuorisossa kaunihissa,* Kasv⌈o⌉s kaiois[a] somiss[a], 15 Veny verka vaatt[ehissa]." Anni t[yttö], a[ini] t[ytti] Läksi itk[ien] kot[ihin], Kallott[ellen kartanolle]. Isä pääty ikk[unassa] 20 Kirvesvartta vuol[omassa]: "Mit' itet, Anni t[ytti]?" "Kirpo risti rinnalt[ani], Kirpo sorm[us] sorm[estani], *Kauniseni vyöni päästä,* 25 Simpsukais[et] silm[iltäni], Kulta ripsut#3 kulmilt[ani]." Veljekset veräj[än] suussa Kirjo korjoa kirjutetan, Laitioa#4 laaitaan: 30 "Mit' itet, Anni siko?" *"Ompa syytä [itkiäkin],* Kirpo risti rinnalt[ani]." Anni t[yttö], aino tytti. Sisareks[et] silla[n] pääss[ä] 35 Vyötä kullasta kuotaan, Hopieista huolit[etaan]: "Mit' itet, Anni s[ikko], *Anni sikko, aino sikko?"* "Kirpo risti rin[naltani], 40 Kirpo sormus sorm[estani], Kaunis[eni vyöni päästä]." Emo aitan kynnyks[ellä] Voita kiulussa pesee: "Mit' itet [Anni tyttö], 45 Anni tyttö, [aino tytti]?" "Läksi[n] vastoa mets[ästä], *Vassan päätä varvikosta,* Taitin vastan toatolle, Osmonen norosta huuti, 50 Kalevainen kaski mailta: " "Kasva nei[to minussa mielin], Älä muissa nuorisossa, Nuorisossa kaunisoss[a], Kasvos [kaioissa somissa]." " 55 "Anni tyttö, [aino tytti], Älä ite, Anni tytti; *Kolm' on aittoa mäellä,* Astu aittaan mäellä, *Avaos parahin aitta,* 60 Syö sie siellä vuosi vuota, Tulet muita vuolahampi, Toisen vuoen sian liha[a], Kolm[as kuorekakkaroita]; Pane arkku arkun päälle, 65 Lipas lippahan lomahan. Avas sie paras arkku,#5 *Kimahuta kirja kansi,* Pane päälle parainta,#6 *Ripeintä rinnoillasi."* 70 Anni tyttö, a[ini] n[eiti] Astu aittaan mäellä, *Avasi pahimman aitan,* Tuli muita sirkiempi,#7 Tuli muita [vuolahampi]; 75 Avasi pahimman arkun, Löysi kuusi kulta vyötä,#8 Kaheksan kapalovyötä. Kuristihin kultavöille, K kistihen kapalovöille, 80 *Kuukistaksen, kaakistaksen, Riputaksen rihmallansa, Siitä riutu lippahalle, Kaatu arkun kannen päälle.* Emo aittaan tuleepi 85 3 vuotta oltuohon: Jop' on uupu Anni tytti. "Vieres kyynel, viere toinen, *Vierkööt vetrehet veteni#9 Hienon helman helmussoilla,* 90 *Ripeille rin̄oilleni,*#10 Viere k[yynel], v[iere] t[oinen] Sulkkusilla#11 vyöni päillä; V[iere] k[yynel], v[iere] t[oinen] *Sulkkusille#12 sukkasille;* 95 Vieläki sitä alemma Hienon helman helm⌈ys⌉voilla, Vieläki sitä alemma Kaunehille ka⌈n⌉tapäille, *Kultakengän kantasille;* 100 V[iere] k[yynel, v[iere] t[oinen] Vieläki sitä alemma Alasihin maaemihin, *Viere maahan maan hyviksi."*#13 Jo tuleepi 3 jokee, 105 *Tuleepi joki tulinen* Yhen immen kyyneleistä. Rotiupi 3 koivu Joka joen partahalle. Rotiupi 3 käkeä (kokko) 110 Yhen ihmisen itusta. 3 kukku: lemmen, lemmen, Lapselle nimettömälle, 1 kukku: auon, auon, Lapsen auottom[alle], 115 2 [kukku]: lemmen, l[emmen], Lapsen lemmettömäl[le], 3 [kukku] - - Lapsen isättömäll[e].
#1 Päällä: norosta.
#2 Kasvo |muissa|: K. *neito minussa mielin.*
#3 Päällä: langat
#4 |Lati voita|: *Laitioa.*
#5 Edellä: |Avasi kum[ahutti] arkun, Kim|.
#6 Päällä: [para]sta.
#7 Päällä: siukiempi.
#8 Päällä: [Löysi] pakloa palasen.
#9 vetre|nä| vete|hen|: vetrehet veteni.
#10 Säkeiden 89 91 alla: Vierkööt - Viere - Muhkeilla.
#11 Päällä: Punasille.
#12 Päällä: Sinisuilla.
#13 Järjestys muutettu = 103-2.