SKVR I1
255. Tsena. Sjögren n. 419. - 1825.
Petri (?) Kettuńi. - Mp. Vuokkiniemessä.
- - - Sitte vanha Väinäm[öinen] Nosti miekkansa merestä, Pisti miekkansa mereh, Lapionsa lainehese, 90 Kala hauin harteih,#1 Veen konnan koukkuluihi. Niin veti venosehensa, Talu talkapohjaansa. Kahteloovi, kääntelöövi, 95 Sitte nuin sanoxi virkko: "Suurehkos meri kalaxi, Pieni Väinön tyttösexi, Olisko kotoni veihti, Eli veihti veikkoseni, 100 Lohi viiplon#2 viilläkseni, Kala parstin#2 pannakseni, Lohin leikkaellakseni." Lohi loiskahti mereh, Kala kirjo kimmertih,#3 105 Äsken päätänsä kohotti#4 Seittemennellä selällä, Aallolla yheksännellä, Vihurilla viiennällä. "Oi sie huima Väinämöine, 110 Kuin et tuntenut pitää Ahin laista ainoata. En minä sinulla tullutkana, Lohi viiplon viilläksesi, Kala parstin pannaksesi, 115 Lohin leikkaellaksesi; Tulinpa minä sinulle Ikuseksi puolisoksi, Siasi levittäjäksi, Petaajaksi päänalases, 120 Sin'#5 et tuntenu pitää." Sitte vanha Väinämöine Tuleepi pahalla mielin Pohjon pitkään perään, Tarkkahan Tapiolahan, 125 Itse on pahalla mielin, Kuin ei tuntenut pitää Ahin lasta ainoata.#6 Emo vastaan tuloovi. "Poikuoni nuorempani, 130 Lapseni vakavuteni, Mit' olet pahalla mielin, Kuta kallella kyperin?" Poika varsin vastoaavi: "Oi emoni vaimo vanha! 135 Ompa syytä ollaxeni, Vaivoa valittaak. Lohi puuttu ongeheni, Taimen talkarautahani, Niin vein venoseheni, 140 Talun talkapohjahani. Niin lohi loiskahti mereh, Kalo kirjo kimmertih. Niin sitten sanoxi virkki: " "Oi sie huima Väinämö[inen], 145 Kuin et tuntenu pitää Ahin lasta ainoata." " Emo varsin vastoaapi: "Poikuoni nuorempani, Lapseni vakavuteni, 150 Ellös ollo millähkänä." - - - [Alkupuoli Purrenitkua, Kanteleen syntyä ja Laivaretkeä, jatko Kilpakosintaa, ks. Laivaretkeä ja Kanteleen syntyä n. 624.]
#1 Alk. ollut: harteissa.
#2 Selitetty: stycke.
#3 Selitetty: slinta.
#4 Sivulle ensin kirjoitettu: den bruden, mutta poispyyhitty ja alapuol. kiroitettu.: Pohjan Eukkos dotter erbjöd sig åter.
#5 Alk. ollut: Sinä.
#6 Sivulle kirjoitettu: En mångkunnig vetare.