SKVR I1
377. Uhut. Lönnrot A II 9, n. 39. - 27/4 1835.
Varahvontta Sirkeińi l. Jamańi.
Oli v[anha] V[äinämöinen] Teki tieolla v[enettä], Laati purtta [laulamalla]. Uupu 3 sanoa 5 Parraspuita pannessa, Kaaren päitä päättäessä, Nenäkokan liittimessä. Mistä saamma nuo sanat? Lähen Tuonelta sanoa, 10 Väänintä Manal[a]sta. Lyhyk[äinen] Tuon[en] tytti, Matala Manalan neiti, Tuonen tytt[i] toruu, Tina rinta riukutta[a]: 15 "Oi sie v[anha] V[äinämöinen], Hullu v[anha] V[äinämöinen], Kuka sun Manalla toi?" "Vesi minun Manalle#1 toi." Lyhyk[äinen] T[uonen] t[ytti], 20 Matala M[analan] n[eiti] Tuonp[a] hän san[oiksi] v[irk]ko]: "Jo arvoa[n] valeht[elian], Eli tieän kielast[ajan], Kun vesi M[ana]lle tuo, 25 Vesin voattehet valuu. Hullu v[anha] V[äinämöine]n, Mielelläs Manalle tulit, Kuka sun M[ana]ll[e] toit?" Sanop⌈i⌉ v[anha] V[äinämöinen]: 30 "Rauta mun M[ana]ll[e] toi." Lyhyk[äinen] T[uonen] t[ytti], M[atala] M[analan] neiti: "Jo arv⌈o⌉[an] valeht[elian], Tieän k[ielastajan]. 35 K[un] r[auta] M[analle] t[oisi], Verin vaatt[ehet] valuu, Hurmehin hurahteloo, Hullu v[anha] V[äinämöine]n, Mielelläs M[ana]lle tulit, 40 Kuka sun M[ana]lla toi?" "Tuli miun Manalla toi." Lyhyk[äinen] T[uone]n tytti, Matal[a] M[analan] n[eiti]: "Arvoa[n] val[ehtelian], 45 T[ieän] kielast[ajan], K[uin] tuli M[ana]lle tuo, Tulin vaatteet tuloo, Kypenillä#2 kyyättää." Lyhyk[äinen] T[uonen] t[ytti], 50 M[atala] M[analan] n[eiti] Tuonen tytti toru[u], Tina rin[ta] riukutta[a]: "Hullu v[anha] V[äinämöinen], Mielelläs M[ana]lle tuli[t]." 55 Lyhyk[äinen] T[uonen] t[ytti], M[atala] M[analan] n[eiti] Söi on vanhan V[äinämöi]sen. Lyhyk[äinen] T[uonen] t[ytti], M[atala] M[analan] n[eiti] 60 Tuon sanoiksi v[irkko]: "En inhussa iässä Kuuna herra[n] valki⌈a⌉[na], Niin hyveä ruokaa syönt, Kun v[anha]n V[äinämöi]sen." 65 Itse v[anha] V[äinämöine]n [Itse] tuon san[oiksi] v[irkki]: "Nyt olen Hiien hinkalossa." Oli van[ha] V[äinämöine]n, Otti [onken taskustansa], 70 Tulirauan tuluksistaan, Tuosta hän teki venosen, Alko soutaa luikuttaa Suolen päästä suolen pääh. Lyhyk[äinen] Tuon[en] t[ytti], 75 M[atala] M[analan] n[eiti] Tuon sanoiks[i] v[irkki]: "En inhussa iässä, Kuuna herr[an] val[kiana], Niin pahoa#3 ruoka[a] syönt, 80 Kuin v[anha]n V[äinämöise]n." Oksenti pois v[anha]n V[äinämöise]n. Siitä v[anha] V[äinämöine]n Sai Tuonelta sanaset, Vääntimet Manalasta, 85 Teki tiiolla venett[ä] j. n. e. Se oli v[anha] V[äinämöinen]. Maan taivosen takoja, Ilman kannen kalkuttaj[a].
#1 Manalle minun: [Minun] [Manalle].
#2 Kypeni|hin|: Kypenillä.
#3 Päällä: huonoo.