SKVR I1
500. Alajärvi. Inha n. 23. - 1894.
Tomna Joakon tytär; kotoisin Kostamuksesta. Oppi vanhemmiltaan.
Anni tytti, Aino neiti Se oli poukkujen pesijä, Räpähien räiskyttäjä Pitän portahan nenässä, 5 Luojan laiturin perässä.#1 Katš⌈e⌉lekse, keäntelekse: Katsoo pursi purjehtiu, Satalaita lainehtiu, Mies puhas perässä purren. 10 "Kuin sie ollet kalakarja, Sie uimah ulehu, Kuin ollet lintukarja Sie lentoh lemaha, Kuin ollet isoni pursi, 15 Elli velleni venońi, Keännyt#2 kohin omilla mailla, Perin mailla vierahilla, Kun ollet#3 pursi V[äinämöise]n Sie laokseni lähen⌈e⌉, 20 Pakinoille painelet." Heän oli pursi V[äinämöise]n, Hän luoks[ensa] läheni, Pakinoille paineliihe. *A[nni tytti], a[ino neiti]* 25 Kysytteli matkamiehen, Lasettele maan kävijän. "Kunne läksi pursi V[äinämöise]n?" "Läksin soarvojen ajoh, Koukkupolven korjeluh 30 Tuosta Tuonelan joesta, Man[alan] alantehesta." "Jo tunsin [valehtelijan], Keksin [kielahin sanojan]! Toisin ennen mi[un] ison[i], 35 *Toisin valtavanhempani* Läksi soarvien ajoh, *Koukk[upolven korjeluh],* Otti jousen ollallah, Toisen käsivarrellah." 40 Kysyttelen matkam[iehen], Lasettelen ma[an kävijän]: "Kunne pursi V[äinämöisen]?" "Läksin lohta pyytämäh Tuosta T[uonelan joesta], 45 Manal[an alantehesta]." *"Jo tunsin valehtelijan! Keksin kielahin sanojan, Toisin j. n. e.* Toisin [ennen miun isoni], 50 Toisin [valtavanhempani] Läksi [lohta pyytämäh] T[uosta Tuonelan joesta], M[analan alantehesta], Otti verkkoja venosen,#4 55 Laivan täyen loajoksi." Kys[ytteli matkamiehen], Las[etteli maan kävijän]: "Kunne lä[ksi pursi Väinämöisen]?" "Läksin neittä kośjomah 60 Pimiästä Pohjolasta, Suuresta#5 sara(h)jalasta." Anni tytti, Aino#6 neiti Kokosi hän hienot#7 helmat, Jo juoksi sepon pajah: 65 "Oi sie seppo veikkoseni, Tavos miulla viiet vitjat, Viiet vitjat, kuuet kutjat, Seitšemät korvirenkahaiset, Otettih ossettus, 70 Savoin markoin maksettus, Tuhansin lunastettus, Oi sie seppo veikkosen[i]!"#8 Lähtevät, Ilm[arinen] korjala, V[äinämöinen] veneellä. Ukko uunilla puhuu, Vaari vanha vaipan alla: 75 "Mitä haukkuu halli koira? Ei halli valetta hauku, Linnan lukku lullettele, Mene tytti katsomah!" Tytti varsin vastoavi: 80 "Enkä lähe, enkä huoli, Suuri on murkina huolittava." Ukko [uunilla puhuu], Vaari [vanha vaipan alla]: "Mitä [haukkuu halli koira]? 85 Ei halli [valetta hauku], Mene piika katsomah!" "Enkä lähe, enkä huoli, Suuri on leävä leänittävä." Ukko [uunilla puhuu], 90 Vaari [vanha vaipan alla]: "Mene akka katsomah, Mitä hau[kkuu halli koira], Ei [halli valetta hauku], Linnan [lukku lullettele]." 95 Meni akka katsomah. Katsoo pursi purjehtiuu, Satalaine lainehtiuu, Mies puhas perässä purren, Kirja korja kiitelekse 100 Tuonpuolen Lemmen lahta. Siitä tullah sulhaset kahet, tulee torut. Linnan seinät liistehin juoksi j. n. e.
#1 |nenässä|: *perässä*.
#2 |Sie| keännyt: K.
#3 |Heän oli|: *Kun ollet*.
#4 ven|ehen|: venosen.
#5 |Mana| Suuresta: S.
#6 Ain|u|: Aino.
#7 Kokosi hienot: K. *hän* h.
#8 Ss. 69-72 ovat alkuaan kirj. säkeen 65 jälkeen.