SKVR I1
564. Alajärvi. Inha n. 26. - 1894.
Tomma Joakon tytär; kotoisin Kostamuksesta.
Anni tytti pak[ajaa]: "Jouten synnyin, jouten kasvoin, Jouten Joukolla mänisin."#1 Joukko peäty kuulemassa, 5 Alla seinän seisomassa, Kussa kuuli, siinä kosjo, Kussa kosjo, siinä kihlo. Murrelti mut'šon rekeh, Iski virkkua vitšalla, 10 Helähytti hernispeällä. Virkku juoksi, matka joutu,#2 Reki vieri, tie mureni, Jalas koivune kosasi, Vemmel tuomini tutasi, 15 Aisa patvińi patšasi. Kohotti neiti korjastah: "Mi on juossut tien poikk[i]?" "Hukka juossut tien poikki." "Parempi ois miun poloisen 20 Hukan huiskavan jälillä, Ei kuin korpin Kojon rejessä, Alakärsän ahkivossa." "Elä huoli, hiien huora! Kuin peäset Kojon kotih, 25 Kojon mäellä korkiella, Annat suuta miekall[a], Juot verta kauhasella, Vestät veitsettä lihoa." Iski v[irkkua vitšalla], 30 Heläh[ytti hernispeällä], Virkku j[uoksi], matka [joutu], Reki v[ieri], t[ie] m[ureni], Jalas koiv[une kosasi], Vemmel t[uomini tutasi], 35 Aisa patv[ińi patšasi]. Kohotti [neiti korjastah]: "Mi on [juossut tiestä poikki]?" "Repo juossut tiestä poikki." "Parempi [ois miun poloisen] 40 Revon reuhkavan jälillä, Ei kuin [korpin Kojon rejessä], Alakärsän [ahkivossa]." "Elä [huoli, hiien huora]! Kuin [peäset Kojon kotih], 45 Kojon [mäellä korkiella], Annat [suuta miekalla], Juot [verta kauhasella], Vestät [veitsettä lihoa]." Iski [virkkua vitsalla], 50 Heläh[ytti] hernispeällä, Virkk[u juoksi, matka joutu], Reki vieri, [tie mureni], Jalas ko[ivune kosasi], Vemmel [tuomini tutasi], 55 Aisa [patvińi patšasi]. Kohotti [neiti korjastah]: "Mi on juossut tiestä [poikki]?" "Jänis juossut tiestä poikki." "Parempi [ois miun poloisen] 60 Jänön [uusilla jälillä], Ei kuin korpin Kojon rejessä], Alakärsän [ahkivossa]." "Elä [huoli hiien huora], Kuin [peäset Kojon kotih], 65 Kojon [mäellä korkiella], Annat [suuta miekalla], Juot [verta kauhasella], Vestät [veitsettä lihoa]." Iski [virkkua vitšalla], 70 Hel[ähytti hernispeällä]; V[irkku juoksi, matka joutu], R[eki vieri, tie mureni], J[alas koivune kosasi], V[emmel tuomińi tutasi], 75 A[isa patvińi patšasi]. Jopa peäsi Kojon kotih.#3 Kojo oli mäellä korkiella. Otti oman miekan orren peästä, Iski neittä miekallansa; 80 Miekk' ei ollut millehkänä, Neiti muruiksi mureni. Veren vakkahan valutti, Lihan pani lippahah, Työns' anopilla kostintsoiksi. 85 Anoppi kattilah [panevi]. Vir[kki] kasakka kamoan peästä, Virkki orja orren peästä, Paimen patšahan takoa: "Elä ihastu tyttäres työnnöksih, 90 Vävys lähetyksih; Oman tyttäres on lihat."
#1 Säe kirjoitettu kahteen kertaan.
#2 Säkeen jälessä: |Matka jo[utu]|.
#3 Jopa |joutui| Kojon |mäjellä|: J. *peäsi* K. *kotih*.