SKVR I1
690. Vuonninen. Borenius I, n. 74.#1† - 10/10 1871.
Ontreińi Jyrki. - Mp. Haapakuotkuessa.
Marjatt' on korie kuopus Hirren künnüstä kulutti, Silta-lauvan lattieta Sinisillä silkilläsä, 5 Hienosilla helmoillasa. Jo sai paljo paimenehe, Leinä#2 lehmien ajoho. Ajo lehmän soarem moalla. Hannus Kannus soarelaini 10 Se om Marjatam makasi, Tina-rinnan riuvotteli. Poika süntü Marjatalla. Ei sen tiijettü iseä, Eikä varsin on emeä. 15 Isä kuttšu Ilmoriksi, Emo ehto-pojaksehe,#3 Muu pereh nimettömäksi. Tuli vanha Väinämöini Tu₍on tuhman tuomariksi. 20 Sano vanha Väinämöini: "Poika suolla vieteäki, Puulla peällä lüöteäki." Puhu poika puoli-kuini, Kaksi-viikkoini kajahu: 25 "Ohoh silma ukko utra, Kuin nüt tuhmin tuomitšite,#4 Veärin kannatat lakie. Ei ole silma tuhmin tuomittuna, Veärin kannatettuna lakie, 30 Kuin nakroit oman emosi, Mäki-maita männessäsi Korjan kirjavam perässä." Siitä vanha Väinämöini Kovin suuttu ta#5 vihastu, 35 Laulo vaskisen venehen, Laulo ruuhen rauta-pohjan; Laskie karetteloa Kurimuksen kulkun alla, Kijan#6 kielen keäntimillä. 40 Tuli pappi ristimähä, Viro-kannas kastamaha; Risti lapsen ripsahutti Mettšolan kunikahaksi, Raha-soaren vartieksi.
#1† Alk. muistoonpano kadonnut.
#2 S. o. huono. Laulajan sel.
#3 Toisessa kopiossa: Myös: -pojaksesa.
#4 e värsyn täytteeksi lisätty.
#5 ja.
#6 S. o. valaskalan. Laulajan sel. (Ven. китъ; kreikk. ϰη̃τυϛ.)