SKVR I1
692. Vuonninen. Borenius II, n. 87. - 2/8 1872.
Homańi Ohvo.
Väinämöisen tuomio.#1† Süntü neit'i Pohjol'assa, Impi külmässä külässä, Moan kuulu, vejen val'ivo: Lihañ läpi luu näküvi, 5 Luun läpi üvin näküvi. Teki señ tuuli tiinehekse, Ahava avullisekse, Koilis-ilma kohtusekse. Siit', oli, poika soatuohon, 10 Et̮ittihin eksünüttä, Katonutta kaivattihin. Poika suolta löüvettih. Käütih#2† tuoho tuomaria; Ei t'iettü nimie panna, 15 Eikä virsihiñ vetejä. Käütih seppo Ilmorinen, Jok' oli taivoseñ takonunt, Ilman kannen kalkutellunt; Käütih vanha Väinämöinen. 20 Sano vanha Väinämöinen: "Kun ois puulla peähä lüüvä, Eli tankolla tavata." Suuttu poika puoli-kuinen,#3† Kaksi-viikkonen#4† karehtu; 25 Katkasi kapalo-vüönsä Kolmi-öissä ollessaȟan: "Oho silma, ukko utra, (Eli vanha Väinämöinen), Kun nüt tuhmiñ tuomit̮itta, 30 Veärin kannatat lakie, Ei ole töistä huonommista,#5† Aśśioista#6† pahemmistana Ei ole puulla peähä lüötü, Eik' ole tankolla tavattu: 35 Sie nakroit oman emosi Mäki-maita männessäsi Korjan kirjavam perässä." Sano seppo Ilmorini: "Poika tänne riśśitäȟän 40 Raha-soareñ vartijekse, Mett̮olan kuninkahakse." Se oli kaunis Kalevam poika, Suuttu vanha Väinämöini, Jo suuttu, koviñ vihastu; 45 Laulo ruuheñ rauta-pohjañ, Laulo vaskiseñ veneheñ Ahin aijan keänt'imehen, Veit'ikäñ veräjäñ suilla. Siitä läksi laskomaȟan; 50 Purjehti punaista mertä Punasilla purjehilla, Mäni töitänsä pakohon, Pillojansa piilömähän Kurimuksen kulkun alla, 55 Kijan kielen keänt'imihi, Sinne om männün Väinämöini.#7†
#1† Nimitys puuttuu.
#2† Päällä: [Käytih] on.
#3† puolikuin⌈i⌉.
#4† Kaksiviikkoni, päällä: [Kaksiviikkon]en.
#5† huonomista.
#6† Aśśoista.
#7† "Vaikka sanotah tulovañ vielä", lisäsi laulaja; "vielä heän eläü".