SKVR I4
105. Uhut. Castrén n. 53 a). 39.
Puu puhas, Jumalan luoma, Vesa Jesuksen vetämä, Maan mannun kasvattama, Pihan pientaren tekemä, 5 Kyllä tjiän siun sukusi, Siun sukus', siun rotus': Taivas taattos', maa siun maammos',#1 Sinua on tuuli tuuvitellu, Ilman liento liikutellu, 10 Taivonen vesin valellu, Siitä sie suureksi sukieut, Kasvoit kovin kauhiaksi. (Mi on puista ensimmäinen? Paju puista, mätäs maista, 15 Tianen ilman lintusista, Kiiskinen veen kaloista.) Puu puhas, Jumalan luoma! Kun puu pahan tekevi Eli tuiki turmeloovi 20 Ihoa imehnisraukan, Karvoa kavon tekemän, Ison tuoman ruumista, Vaimon kantaman ihoa, Mesi tilkka tippukohon, 25 Mesi pursto purkakkohon.#2 Jos tyvi pahan tekevi, Latva mettä keittämähän; Jos oksa pahan tekevi, Seän mettä keittämähän.
#1 maa *siun* maammos: m. s. m.
#2 Viiva toisen k:n alla, ehkä tarkoitettu: purkakohon.