SKVR I4
202. Jyvöälaksi. Lönnrot A II 6, n. 33. 34.
Mikäs tuah tuot[anee], Ja kuka veett[änee] Noih rauhan[!] ratkom[ih], Suu sinervän silpomih, 5 Ensimäisiksi esiksi, Takasiksi tarpehiksi? N[eitsyt] M[aaria] e[monen], Jos jouut joen takoa, Niin jouu joesta poikki, 10 Sio silkk[i] huivillasi, Jott' ei pääll[äni päräjä], Eikä kuohu koprillani! Veri piäty juoksemasta, Hurmeh happel[ehtamasta]! 15 Ja kun ei t[uostana totelle], Tao turve tuva[n] tako[a] Tulevalle tukkieksi, Veren tielle telk[kimeksi], Salvaksi samuojalle! 20 Ja jos ei sitä etc. Jott' ei joua m[aito] m[aahan], K[umpuhun] u[rosten] k[ulta], H[empu] m[iesten] h[einikköhön]. Ja kun ei [tuostana totelle], 25 Vielä nyt Lempo leik[atahan], Pirun päitä pilkut[ahan], Raualla [ratkotahan]. Ei tuo rauta pah[a] olisi Majon [mustan] muojuita: 30 Herheläinen [Hiien lintu] Kanto [käärmehen kähyjä] Rauan synnyntä siolle, Sai se rauan ratkomaa[n], Suu sinervän silpomaan. 35 Voi siua, [rauta raukka], Ken on käski, ku kehotti, Vaiko [valta vanhempasi], Heimokuntasi helevä, Luontoasi loukkam[ahan] 40 Nuoren neit[osen] nisusta? Joko suureks[i sukeuit], Kovin [kasvoit kauheaksi], Eik' ollut puut[a purraksesi], *Haukkoaksesi hakoa?* 45 Leikkasi[t emosi lasta]. Tule työsi tuntem[aan]. Ett[!] sie sillon suuri ollut, Kun on suosta [sotkettihin], Lietsottiin maan liosta, 50 Kaivettiin kamaran alta, Kun sie vannoit veljeks[yttä] Ahjosilla alasimella, Vasarilla valkkamilla, Vyöllä v[anhan] V[äinämöise]n, 55 3 jatk[ossa] tupessa.