SKVR I4
1051. Jyvöälaksi. Inha, Kaleval. laulum. siv. 68. 94.
Aivan edellisen kanssa yhtäpitävästi kerrottu taika.