SKVR I4
1053. Vuonn. Paulah. n. 4308. 11.
Ańńi Lehtońi. - Mp. Oulussa.
Ve'en synti. Kun ve'essä tarpoo ja sattuu lankiemaan taikka putoaa jäihin, jotta pelästyy, niin ve'estä nousoo, jotta tuloo kipiäksi. Aletaan tuumata, jotta eiköhän siitä ve'estä hinkautunut, kun siinä pölästyi. Siitä kumarrutetaan sille suunnalle, missä on pelästynyt 3 kertaa ja sanotaan: Meren kultańi kuninkas, Meren Ahti armollińi, Liinaparta, ruokoparta, Niisihousu, 5 Milma possi, Kun ma lienen loatin', Veärin ajatellun' Siun koissa käyessän'. Ota pois omat hyväs', 10 Anna pois omat pahańi! Mie läksin kullan muutteluh, Hopien vajehteluh. Teälä kultas' kuluu, Hopies' happenoo. 15 Jykiet on pitoa, Vaikiet on kantaa. Ota pois omat hyväs', Anna pois omat pahani! Ota pois omat ruskiet veres', 20 Anna pois omat valkiet vereni! Kolmitsi kumartoo ja kolmitsi sanoa tämä poslovitša. Kutsutaan avuksi ve'en prossittaja. Se kumarruttaa ja poslovitsat lukee.