SKVR II
142. Muujärvi. Eur. K, n. 20. - 45.
"Jouten synnyin, j[outen] kasvo[in], Jos ois mennä Joukosell[a], Jou[ten] J[oukonen] pitäisi, Työllä, vyöllä, kinta[halla],[!] 5 Jokiveellä juottelis[i], Korttehi[lla] syöt[telisi]". Pääty J[ouko] kuu[lemassa], Seinän [alla seisomassa]. - - - Mutserti mutson rekehen. 10 Virkki nainen tuon sanaksi: "Juoksoo virkku vitsoittasi, Hely helmiruoski[ttasi]." Virk[ki] mies: *"Ei korpin Kojos[en] re'ess[ä],#1 15 Avokulkun ahkioss[a], Revon repsavan jäl'[illä], Hukan hupsavan jäl'ill[ä]*. Vuota, v[uota], Hiien huora, V[uota] saat Kojon mäelle, 20 Kojon#2 kosken korvaselle, Annat suuta miekalleni, Kulkkua pureksisella." "Miekka vaikkani panevi, Paha mies vaiveloinen". 25 Kyselevi miek[altansa]. Syö syytöntä l[ihoa], Juo v[erta] lämpymältä. Litso naisen lippahasen, Pani nännit päällimäksi. - - - 30 "Syön kypsen keittämättä, Palavaisen paistama[tta], Uuen v[ävyn] tuomasia, Tyttären lähetyksiä." - - - "Oios, oios, emäntä raukka, 35 *Kuiuko sie sen tietäsit*, Et söis ky[stä keittämättä], Pal[avaista paistamatta], Uu[en vävyn tuomasia], T[yttären lähetyksiä]." 40 "Oios, ostoorjueni, Rahan s[aatu] r[aatahainen], Sanokkaate, sanokkate, Annan kaat[iot] kap[oset]." - - -
#1 Ss. 14-17 mustempaa mustetta.
#2 Koj|e|n: Kojon.