SKVR VI1
2298. Lemi. Kouvo, H. n. 51 a. -1888.
Riu, rau, reposelkä, Missäs olit tään talven? Tuol olin taivaas. Mitä siellä tekemässä? 5 Lehmiä paimenessa. Paljos sait' palkkaa? Viis, kuus poika lasta. Mikä nii'en nimi? Uusel, Aasel, 10 Kievel, Kaavel, Uuven linnan untermanni, Käkisalmen kieroherra, Pienen linnan piikkiherra. - - - Untermannista matukka, 15 Matukasta maitopyörä, Maitopyörästä pötikkä, Pötikästä pöytärikki, Pöytärikistä rimeli, Rimelistä rintasolki, 20 Rintasolesta sopukka, Sopukasta sormikinnas, Sormikintaasta kipinä, Kipinästä kirjan merkki, Kirjanmerkistä meteli, 25 Metelistä meijen vouti, Meijen vouvista vorokki, Vorokista vouvin paskat.