SKVR VI2
5306. Pohj.-Savo. Arvidsson ja Crohns 486: 15 n. 6. --16/8 1819.
Pekka Makkonen, 96 v.
Pukon synty. Puko pilvestä putos, Veri veihti tajvoisesta. Annan#1 suuta rauvolleni, Vasten syödentäni#2 sysään. 5 Hejtä hietaan vihasi, Karvas kangahaseen, Multaa#3 muut tapasi.
#1 Anna : A.
#2 syödentän : s.
#3 Multa : M.