SKVR VI2
7523. Savonranta. Väisänen, O. n. e 174. --1915.
Heru lehmä Heinikkini, Anna maito Muatikkini. Heru, heru, heru, heru! Heru lehmä Heinikkini, 5 Anna maito Muatikkini! Tule illalla kotiini, Tule illalla kotiini, Tuoppa maito tullessasi, Tuoppa maito tullessasi! [Sävelmä.]