SKVR VII1
145. Suistamo. Salminen V, n. 1406. -08.
Pienisarka. Elessei Val'okainen.
[Laulajan virttä - Kilpalaulantoa.] Istoitšini#1 igǟ kivellä, Nokkabo lauko laulamāhe#2, Käjed kǟzil vastakkaahe, Sormed sormien lomāhe. 5 Nokkabo lauko laulāmāhe, Suguvirttä suoldamāhe, Langon virttäbo laulamāhe. Vagaa vanha Väinämöinen Segä nuori Jougamoine 10 Ajettī jo vastakkāhe: Aisa aisahen enǟhe, Vemmel vembelen sagāra, Rahkis rahkehen kohākkā: Vezi#3 giehu 'bembēlēssä, 15 Razva rahkehen nenǟssä, Usvebo ūen aizan peässä. Kyzyi vanha Väinämöinen Nuorellagi Jougamoilla: "Kumbibu#4 meissä tien pidǟbe?" 20 Virkkipä nuori Jougamoine Vanhallagi Väinämöillä: "Kummin miekka om pitēmpi, Kummin on kortta korgeembi." Mideldiipa, nedeldiih jo: 25 Väinön miekka#5 om pitēmbi, Väinön kortta korpiembi. Virkkiba Väinöi noin sanoikse Nuorellagi Jougamoilla#6: "Mi on syvindä sanoja, 30 Korgiembi kaigavīda?"[!] Virkkibä Jougaz#7 noin sanoikse Vanhalle on Väinämoizlä:#8 "Kaivot, kaivut on syvembät#9, Mäet om mägi korgiembat#10." 35 Virkkib Väinö noin sanoikse: "Seg on syvindä sanōja, Korgiembi kaiguvida".[!] Suin suveh on, päin vid'īhe, Kobrīn on ilmah kovāhe, 40 Hambahin vesihagōhe, Kynsin kylmǟhe kivēhe. Virkkibö Jougas noin sanoikse Vanhallagi Väinämöillä: "Peästä päivissä pahoissa, 45 Elämässä vaigioissa, Suin suvessa, päin vid'issä, Kobrin on ilmassa kovassa, Hambahin vesihavossa, Kynsin kylmässä kivessä! 50 Oishaa miulla#11 kolm orrīhta, Annan orihen parāhan Vanhallagi Väinämöillä." Virkkibö Väinö noin sanoikse Nuorellagi Jougamoilla: 55 "Ne on lahjat, lapsen lahjat, Ne on kenkit, köyhän kenkit, Ei urōhon#12 partasuungi, Villarinnan liiatengi. Suin suvēh on, päin vid'īhe, 60 Kobrin on ilmah kovāhe, Hambahin vesihagōhe, Kynsin kylmǟhe kivēhe." Virkkibö nuori Jougamoinen Vanhallagi Väinämöillä: 65 "Peästä päivissä pahoissa, Elämissä vaigioissa, Suin suvessa, päin vid'issä, Kobrin on ilmois kovissa, Hambahin vesihavossa, 70 Kynsin kylmässä kivessä! Oi sā miulla kolme kōd'ii, Annakoin siulle parāhan, Vanhallagi Väinämöillä." Virkkibö Väinöi noin sanoikse 75 Nuorellagi Jougamoilla: "Ne on lahjat, lapsen lahjat, Ei urohon pardasuungi, Villarinnan liiatengi. Suin#13 suveh on, päin vid'iihe, 80 Kobrin on ilmah kovahē, Hambahin vesihagōhe, Kynsi kylmǟhe kivēhe." Virkkibö nuori Jougamoine Vanhallagi Väinämöillä: 85 "Peästä päivissä pahoissa, Elämissä vaigioissa, Suin suvessa, päin vid'issä, Kobrin on ilmas kovassa, Hambahin vesihavossa, 90 Kynsin kylmissä kivissä. Annan aivon[!] sisäreni Vanhallagi Väinämöillä#14, Turjuksellabo, lurjuksella, Vanhalle varapivokse." 95 Virkkibo Väinöi noin sanoikse Nu[o]rellegi Jougamoilla#15: "Jo oni lahjat loaulliset, Jo on kenkit kelvolliset. Aja nyt ison pihāhe, 100 Ison pitkille pihoille, Tasasille tanterille!" Jo nyt Jougas kodih ajaa, Itkien kyherdelē(he)#16 jo Ison pitkille pihoille, 105 Tasasilla#17 tantarilla.[!] Tuli moamo poajal#18 vastaa: "Midä itket, poiga armāz?" "Sidä idgen sen igäen, Segä puolen polviloissa: 110 Annoin ainoan sisaren Vanhallegi Väinämöillä, Turjuksellabo, lurjuksella, Vanhalle vapisovalle#19." "Elä itke, poiga ārmas! 115 Sida vuotin sen igǟni, Segä puolen polviloissa: Kuin puutui Väinöi vǟvykse, Suguheni suuri miesi."
#1 Istoit|z]ini : Istoitini.
#2 kk:ssa: laulaulamahe.
#3 Ve|s|i : Vezi.
#4 Kumbi|p|u : Kumbibu.
#5 |on| miekka : m.
#6 Jougamoill|e| : Jougamoilla.
#7 Jouga|s| : Jougaz.
#8 r. [Väinämöi](llä).
#9 syvem|m|ät : syvembät.
#10 korgiem|m|at : korgiembat.
#11 miull|e| : miulla.
#12 uro|o| : urohon.
#13 S|a|in : Suin.
#14 Väinämöill|e| : Väinämöillä.
#15 Jougamoill|e| : Jougamoilla.
#16 kyherdel|ee| : kyherdele (he).
#17 Tasasill|e| : Tasasilla.
#18 |m|oajal : poajal.
#19 vapisova|ks| : vapisovalle.