SKVR VII1
169. Korpiselkä. Eur. G, n. 298. -46.
Ehkä kirkonkylä (KT, n. 360).
[Kilpalaulantoa - Metsävirttä.] - - - Virkki n[uori] J[oukamoinen]: "Pah ois täällä ollaxeni, Vaiva värjätelläkseni. On miulla venoista 3: 5 1 kantavi enemmin, 2:n on kaupaksi parempi, 3:ns souulta kepiä, Ota noista j[ompi]k[umpi], Paras 3:sta valitse]!"#1 10V[aka] v[anha] V[äinämöinen]: "Ne on vasta kelmin kenkit, N[e] o[n] v[asta] lapsen#2 lahjat, Vaan ei#3 nainehen urohon, Eikä miehen karvarinnan." 15 "On miulla 3 oroista: 1 juoxulta parempi, 2:n kaupaksi koreempi, 3:ns vahvempi veossa#4, Ota noista j[ompi]k[umpi], 20 Paras 3:sta valitse!" - - - "Annan ainoan sis[aren]." V[aka] v[anha] V[äinämöinen]: "Sep on vasta miehen lahja Sekä miehen karvarinnan, 25 Jotta on#5 nainehen urohon." - - - "Tuota vuotin tuon ikäni." - - - Virkki n[uori] J[oukamoinen]: "Su'un syötit, heimon juotit, Ja mix et minua syötä 30 Su'un suurilla paloilla, Heimon herkkuruokasilla".
#1 Yhtä kuin ss. 19-20, jotka on viit. myös tähän kuuluviksi.
#2 la|p|sen : lasten.
#3 |Eikä| : *Vaan ei.*
#4 veossa vahvempi : vahv. v. järj. num. muutettu.
#5 Jotta nainehen : J. *on* n.