SKVR VII1
192. Kitee. Hannikainen ja Vinter n. 182. -87.
Kontiola. Juhana Putkuri, 65 v. Runoa epäili J. Krohn Turun Viikkosanomista opituksi, vaikka laulajan talo kuului olevan hyvin alkuperäisellä kannalla. (KT, n. 392.) Runo on kuitenkin varmasti Turun Viikkosanomista opittu. Julkaistu KT:ssa olevan runon mukaan.
Kerta v[anha] V[äinämöinen] ja nuori Jouhkavainen tulivat tiellä vastakkain: Aisa aisahan takistu, Vemmel tarttu vempeleen. S[itte] sa[no] Joukkavainen: "Kumpi tien[n]öö enempi, 5 Sempi tiellä seisokoopi; Kuin t[iennöö] vähemmin, S[empi] tieltä poistukoopi!" Vaan v[anha] V[äinämöinen] näytti olevan[sa] vanhempi veljeensä J[oukavai]sta, sano: "Vaimon on tieto, lapsen muisto, Ei uroon parta-suusta; 10 Mun on meret kyntämäni, Sarka-jauhot[!] soutamani, Kivet luomani kokoon". S[itte] pyyti J[oukavainen] laulamaan veljeään V[äinämöi]stä, sano: "Laula, laula, V[äinämöinen], Hyrräile, hyvä-sukuinen!" Sano V[äinämöinen]: 15 "Varrainen laulannaksi, Aikainen ilon-teoksi." Viimein laulo V[äinämöinen], Jo on lauluksi paneikse: Järvet järkky, hongat huokui, 20 Kivet rannoilla rakoili, Vuoret vask[iset] vapi[si], Torit linnan torkahteli Laulaessa V[äinämöi]sen, Saaessa tietäjän ikuisen. - - - [Jatkuu Vipusessa-käynnillä, ks. n. 344].