SKVR VII1
802. Suistamo. Eur. I, n. 16. -45.
Muuanto? Shemeikka?
Savu s[aarella palavi], Tuli [niemen tutkaimessa]. Osmotar o[lutta keitti], Kalervoi[nen kaljavettä], 5 Tuonne Väinölän pitohin, Jum[alisten juominkihin], Suuren synnin syöminkihin. Ku[tsu] ru[jot, kutsu rammat], Yht ei [kutsunt Lemminkäistä]. 10 Lem[minkäinen] pii[lopoika] Pillojahan pii[lemässä], Pahojaan [pakenemassa]; Koirat ku[tsuen menevi], Hyvä [ilman hyppelekse]. 15 "Hoi [on maammo, kantajani], Tuo[s on sotisopani], Kann[a vainovaatteheni]!" "Kunne lä[het, poikaseni]?" "Lähen V[äinölän pitohin], 20 J[umalisten juominkihin], S[uuren synnin syöminkihin]." "Eläs [lähe, poikaseni], Kolm [on surmoa matkalla]." "Mipä surma yksi s[urma]?" 25 "Aita tiellä poik[kipuolin] Maasta [asti taivosehen]." "Mip[ä surma toinen surma]?" "Hau[ta tiellä poikkipuolin], Tä[ynnä kuumia kiviä], 30 Pa[lavoita paateroita]." "Mip[ä surma kolmas surma]?" "Mato t[iellä poikkipuolin], Kieli kuutta kirvesv[artta], Kita seitsentä keihäsv[artta]#1." 35 Istuvi it[ähän rinnoin]. Jo he[po höröstelekse], Luppakorva luontelekse#2 Katsahtihen katsomahan: "Niin on kuin [sano emoni]. 40 Hoi, aita, Juma[lan luoma], Poikeltaitse tieltä poies, Anna männä matkamie[hen] Tuonne V[äinölän pitohin], J[umalisten juominkihin], 45 S[uuren synnin syöminkihin]!" Isk[i virkkua vitsalla], H[elkkää helmiruoskasella], Jo [hepo höröstelekse], Lup[pakorva luontelekse]. - - - 50 "Hoi, hau[ta, Jumalan luoma]," - - - "Hoi, mato, Jumalan luoma," - - -
#1 Tekstissä seuraa: |Niin on kuin|.
#2 tylkii.