SKVR VII1
812. Korpiselkä. Eur. I, n. 60. -45.
[Ohran kylvö - Lemminkäisen virsi].
Piennä Pikki huuhan raato, Emon v[ärttinän pituissa], I[son polven korkunaissa], Hoikaissa[!] salon syteli, 5 Matalaissa[!] maan alaissa. Pohjatuuli kas[ken poltti], Suvituuli suoritteli, Koillinen ko[vin porotti]. Ukko onni osran kylvi. 10 Annas o[nni] osravuoen, Jumala, teräkesäis[en], Laadis orjille olutta, Piioille pikarivettä. Kutsus rujot, [kutsus rammat], 15 K[utsus] kai perisok[iat], Yht ei ku[tsu] L[emminkäistä]. L[emminkäine] on pii[lopoika]: "Hoi on, maam[mo, kantajani], Arm[as maion antajani], 20 Ihalmo im[ettäjäni], Tuos mi[ulle sotisopani], K[anna vainovaatteheni]!" "Kunnes lä[het, poikueni]? Vain kalahan, vain sotahan, 25 Vainko tappuhun oravan?" "Empä, kantaja, kaloille, Enkä tappuhun or[avan], Enkä, emoni, erähän, Tuonne Hii[tolan pitoihin], 30 Jum[alisten juominkihin]." "Eläs lä[he, poikueni], Kolme s[urmoa matkalla]. Yksi s[urma] tuoss on siulle: Hauta ti[ellä poikkipuolin], 35 Kivet pohjaan kuumattuna, Kuoppa kuum[ia kiviä], Pal[avia paateroita]. Toinen s[urma tuoss on siulle]: Mato tiellä poikin puolin. 40 Tuoss on siulle kolmans s[urma]: Aita ti[ellä poikinpuolin], Teräksistä seipä[histä], Rautasista aiak[sista], Sisil[iskoilla siottu]." 45 "Toki lähen, en totelle, Varsin lähen, en varannu, Hullu tuota pelkäsövi." Hyppöää hyvä oroinen, Istuutu oron rekehen, 50 Isk[i virkkua vitsalla], Helkkää hel[miruoskasella]. Lähti vi[rkku vieremähän], Virkku v[ieri, matka joutu]; Mäni matkoa palaisen, 55 Pikk[uruisen piirrätteli], Jo oro [hörösteleksen], Lu[ppakorva] luont[eleksen]. Kohosinpa ko[rjastani], Kaahistumma katso[mahan]: 60 Niin on kuin [sano emoni], Oma van[hempi] vakasi. Toki [lähen, en totelle], Var[sin lähen, en varanne]. Hau[ta tiellä poikin puolin], 65 Ku[oppa kuumia kiviä], P[alavia paateroita]. "Oi kuoppa, J[umalan luoma], Vältys, kuoppa, tieltä poisi, Anna m[ennä matkamiehen], 70 L[emminkäisen leyhytellä] Tu[onne Pohjolan pitohin], Jum[alisten juominkihin]!" L[emminkäinen] pii[lopoika]. Jo kuoppa kuvattelekse#1. 75 Istuvi or[on rekehen], Isk[i virkkua vitsalla], H[elkkää helmiruoskasella]. Lä[hti virkku vierimähän], Vi[rkku vieri, matka joutu]. 80 M[eni matkoa vähäisen], Pik[kuruisen piirrätteli], J[o oro höröstelekse], L[uppakorva luontelekse]. "K[ohosinpa korjastani], 85 Kaa[histumma katsomahan]: N[iin on kuin sano emoni], O[ma vanhempi vakasi]#2. Var[sin lähen, en varanne], Toki [lähen, en totelle]. 90 Mato [tiellä poikkipuolinl, Tuhat ki[eltä käärmehellä], Sata si[lmeä] sivuilla, Kielet pitkät keihovartta. "Hoi Ukko,#3 [ylijumala], 95 Mies oot tar[kka taivahainen], Luopa pilvi pik[kuruinen], Saapa hyitä, saapa jäitä, Satasilmäisen sivuille, Tuhatkielen kääntimille!" 100 Sato hyitä, s[ato jäitä] Sat[asilmäisen sivuille], Tu[hatkielen kääntimille]. Ei sitä mato totellut. "Hoi Uk[ko#3, ylijumala], 105 Luopa pi[lvi pikkarainen], Saapa rautaset rakehet, Satas[ilmäisen sivuille], Tu[hatkielen kääntimille]!" Sato rau[taset rakehet], 110 Jo mato kuvattelekse. Istuvi or[on rekehen], Isk[i virkkua vitsalla]. - - - Aita [tiellä poikkipuolin], T[eräksistä seipähistä], 115 R[autasista aiaksista], S[isiliskoilla siottu]. "Hoi ai[ta, Jumalan luoma], Vältys, ait[a, tieltä poisi] Viieltä vitsasv[äliltä], 120 Kuuelta seiväsv[äliltä]!" Jop on aita tieltä poisi. Istuvi or[on rekehen], - - - Virkku vi[eri, matka joutu], Jop on Ilpolan#4 pihamailla. 125 Mäni Ilpolan perttihin. Ilpotar tsupussa istu. Virkki Ilp[otar] tsupussa: "Mitäs lähti Lemm[inkäinen]?" L[emminkäinen] pii[lopoika]: 130 "Koittelemme korttiamme, Mit[telemme miekkojamme], Kumman mi[ekka on pitempi], K[umman] kor[tti korkiampi]." Lemminkäisen on pitempi, 135 Kynnen mustu⌈ven⌉ pituutta, Ol'en kortta [korkiampi]. Tuopa iski, ei hevännyt Ilpotarta päätä vasten, Itse ortehen osasi. 140 "Hoi on, maammo, k[antajani], Arm[as maion antajani], Keitä vesi hiilavaksi Ilpotan[!] veriä pestä."
#1 yl. välttyy.
#2 Tekstissä seuraa: |Ma[to]|.
#3 kk:ssa pieni alkukirjain.
#4 I|r|polan : Ilpolan.