SKVR VII1
846. Korpiselkä. Eur. G, n. 288. -46.
[Auringin kanssa kilpaileva tyttö - Päivölästä-kosinta - Kojosen poika].
- - - Joko sulhot tultanehe[n], Vain vasta käettäne[he]? Tuli sulhot Kuutolasta, 10 2:set s[ulhot] Päiv[ölästä], 3:net Kojon mä'eltä, 4[:net] Viron vesiltä. Tuo konsti K[ojosen] p[oika] - - - [Ks. Kojosen pojan runoa n. 520.]