SKVR VII2
1056. Korpiselkä. Eur. I, n. 49. -45.
[Veneenveistoa ja Laivaretkeä - Leino leski.] Kolme meit oli veljeksiä: Yks oli hirven hiihännässä, Toinen kaaren kalkutannassa, Kolmans venon vestännössä. 5 Vesti vuoen, vesti toisen, *Vesti kohti ko[lmattaki]* Kaunehella kalliolla; Ei kirves ki[vehen kilka] Eikä kalk[a kalliohon]. 10 Saipa veno valmeheksi, Veinpä venoni vesille, Nulahutin nurmikolta, Kaunehelta kalliolta: Ei venonen vettä kestä, 15 Tuli veno vuotavaksi. Veinpä venoni vesiltä, Nulahutin nurmikolle, K[aunehelle kalliolle]; Tinan pohjalle tiputin, 20 Vasken laialle valutin. Veinpä venoni vesille, N[ulahutin nurmikolta], K[aunehelta kalliolta]; Sa[ipa veno valmeheksi], 25 Jo venonen vettä kesti. Panin vanhat sout[amahan], Van[hat souti, päät vapisi]; Pa[nin] nuoret s[outamahan], Nuoret s[outi, airot notku], 30 Pyyryn pohjat pyinä v[inku], Teljut#1 [tetrinä kukerti]. Soutin lesken linnan alle, Leski liehu linnassahan Paljahalla paiallahan#2, 35 Aivan [aivinaisillahan]. "En#3 ole varaton vaimo, Kolme poikoa minulla: Yks on herra tällä maalla, Toinen on Ruotsissa kuningas, 40 Kolmans Riiassa ritari." Pääty surma kuulemassa, Seinän alla seisomassa, Tappo herran tältä maalta. "En ole vara[ton vaimo], 45 Kaksi poikoa minulla: Yks' on Ru[otsissa kuningas], Toinen Rii[assa ritari]." Pääty [surma kuulemassa], S[einän alla seisomassa], 50 Tappo Ruotsista k[uninkaan]. "En [ole varaton vaimo], Yksi poika on [minulla]; Se on Rii[assa ritari]." P[ääty surma kuulemassa], 55 S[einän alla seisomassa], Ta[ppo Riiasta ritarin]. "Jo olen varaton [vaimo] Sekä turvaton eläjä."
#1 yl. tuhto.
#2 paialla|is| : paiallahan.
#3 |Mie| en : E.