SKVR VII2
1348. Ilom. Lönnrot Ub, n. 4. -38.
[Istervo sotia käypi - Hiiden hirven suintaa].
Maon s[anat]. Ite Istervon k[uningas], [Ite] sotia käynyt 30 keseä. Sai miekan tuliteräsen; 5 Soletteli miekkoaan, [Soletteli], synnytteli 2-n kallion väliin, 5-n vuoren viitaroon. Mist' on kyi [!] kulolle luotu, 10 Mato musta maalle tehty? Pilvi pikk[uinen] tulee, Kaari kauk[oa] näk[yy]. P[ilvessä] v[esi] p[isara], P[isarassa] laaja l[ampi], 15 Laajal[ammi]ssa venonen, Venosessa mi[estä] 3: Antti Santti a[irollissa], Piet[ari] p[erän] p[iossa], Jesus k[eskellä] v[enettä], 20 Hiiten hirv[eä] s[ukivi], Poropetroo pesee. Juokse tuonne, H[iie]n hirvi, Porop[etra], poim[ettele], Kussa kyyt o[lutta] j[uopi], 25 Maot vierrettä vetää! Sentähen e[mäntä] r[aukka] Vähäsen on olutta saanut, Kuin on#1 k[yyt] o[luen] j[uopi], M[aot] v[iertehen] v[etää].
#1 Kuin k[yyt] : K. *on* k.