SKVR VII2
1419. Korpiselkä. Eur. G, n. 329. -46.
Olin orjana orossa, Piikana pikarimaassa, Pahoin palkka max[ettihin], Väärin väki arv[attihin]. 5 Tuli isäntä kuollehex, Kuolleheksi, mennehex, Tuo hyvä hävinnehex. Tuotihin tulinen tuoli:#1 "Istu tuoss, isäntä raukka!" 10 Lupa orjan, valta vangin Jouluna kylässä käyä;#2 Suin lumeh, päin vitih, Koprin ilm[ah] k[ovah]. Tuli orja kuoll[ehex], 15 Ku[ollehex], m[ennehex], T[uo] h[yvä] h[ävinnehex]. Tuotih tuleton tuoli: "I[stu tuossa, orja raukka]!" Tuotih tuletont#3,#4 olutta: 20 "Juop on tuosta, orja#4,#5 rukka!" - - - "Mahoit silloin palkan maxaa, Konsa riihessä remusin, Olin olkihuonehessa."
#1 Ss:n alkup. järj. = 10-13, 8-9, numeroilla muutettu.
#2 käyä|n| : k.
#3 yl. tulista.
#4 Sana alleviivattu.
#5 yl. isäntä.