SKVR VII2
2463. #* Ilomantsi. Lönnrot Ub, n. 80. -38.
Koitereelta.
Mikä lie minusta n[ähty], Kun ei naitu naintav[uona], Otettu otantavuona.[!] Naitihin noriperiä, 5 Norojaamat suollettiin, Miks ei etc. Ahoraian rakkautta, Noropihjalan[!] pituutta, Kangaskoivun kauneutta, 10 Norokoivun notkettua.
#* Numeroihin 2463-66 liittyy läheisesti n. 2772.