SKVR VII2
2592. Pielisj. Lönnrot Q, n. 265. -28.
Niin on paisto palmikkoni, kuin kaunis kasarin vaski tahi kullittu hopea; kaula huivini korea, 5 kuin on kukat kulta latvat keskellä kesä syäntä tahi kauniilla keväillä; helmukseni hempiämmät, kaunihimat kasvoiltansa#1 10 pilviä#2 punaisen taivaan etelässä aamuisilla, *lännessä lähellä illan,* kaunihim̄at taivaan kaarta, ilman luokkoa[!] lujem̄at. 15 Kenkäni käkenä kukku, kesälintuna lipuivat#3 käyessäni kirkkotiellä kylän piikaisten keralla, kanssa#4 naisten naapurini; 20 vaan kahos nyt minun katalan toista toimittaa pitääpi.
#1 Kasvoiltansa kaunihimat : Kaunihimat k.; järj. numeroilla muutettu.
#2 |Aamu[ll]| : *Pilviä*.
#3 lipu|u|vat : lipuivat.
#4 |Sekä| : *kanssa*.