SKVR VII2
3055. Pielisjärvi. Lönnrot Q, n. 310. -28.
Ei#1 ol muilla miehillä, kuin - - - huuhti kirves kirkkampi, kaski kassara parempi, 5 siveämpi silmän luon̄e, jalan kääne keikkeämpi.
#1 kk:ssa pieni alkukirjain.