SKVR VII2
3677. Suist. Salminen V, n. 1414. -08.
Pienisarka. Elessei Valokainen.
Tuudi, tuudi lasta, Tud'i pikkarasta, Emä ńiukku#1, näńńi rikki, Lapsi kuoli nälgää. 5 Lapsi hangeh, toine sängeh, Kolmas kalankuduh.
#1 kk:ssa : Emańi ukku.