SKVR VII3 loitsut
273. Kaavi? Gottlund n. 578 b). -1830-luvulla.
Vrt. J. Krohnin kirjoitusta Valvojassa 1884 n. 1 ja U. Karttusen tutkimusta Gottlundin runonkeräyksistä, ss. 50-1.
Puun syn̄y[t]. Sämsä poika Pellervoinen#1 Makais sisaruensa, Uinaisi emoisen lapsen. Kuin tiesi tuhon#2 tulevan, 5 Hätä päivän peälle käyvän, Tuo tunsi pakohon männä Pimiähän Pohjolahan#1, Miesten syöpähän sekaan, Urosten upottajoihen. 10 Ahti aina arveloopi, *Toivoo maallen makua,#3 Pelloillen pehmitöstä, *Nurmen juuren polttajoo;*#4 Tomeramman touvon toisi, 15 Parem̄an terän tekisi.* Rahojaan raksutta, Helkyttääpi hopeitaan Kaxin päivin, kolmin päivin; Rahat raksu pöyhän[!] peällä, 20 Helkky#5 Huotolan#1 hopeet. *Hukka poika huuperoinen#5 Murtiin mielesä rahoin Hopeihen huopenteli, *Hiien kultiin kulutti.*#4,#6 25 Kuka Sämpsän noutanoopi, Pellervöinen kehittänöön Tännä maita kylvämäni, Taroja tihittämään? Alittiinpa arvelohon: 30 Kuka Sämpsän noutanoopi, Pellervöinen kehittänööni? Susi poika roapioinen Osti turkin tuuheemman Taretakseen pakassa. Lä[ksi Sämpsän nouantahan],#4 35 Murtiin mielessä rahoin, Ilopeeiseen huopenteli, Hiiteen kultiin kulutti, Läksi Sämpsän nouantahan, Pellervöinen kehittämään. 40 Ahti aina arveloop[i] Häpi häjyn näkyinen *Sylki silm[ille]*#4: "Kuinsa söit emoini uuhon Villa aikana parassa, Kesä heinän hempehellä, 45 Minä maijotak makaisin, Minä voita vuolattelin." Susi ilma lievon poika Ei se pallon palkoin huolik, Ei anona ansio; 50 Läksi Sämpsän nouanhohon,[!] Pellerv in kehittämän. Sanoi sinne soatuvaan: "Ahti aina toiveloopi, Toivoo moallen makua, 55 Pelloillen pehmitöstä, Nurmen juuren poltajoon; Tomeraman toisit touvon, Paremman#1 terän tekisit." *"Voi vieruinen veitoseni#4 60 Hyvinpä tei[t] sinäik Minun tänne tullessani".*#7 Sämsä poika Pellervöinen#1 Vähänpä otti sieminiä, Sekaisia siemeniä, 65 Kerpä#1 hännen mustasista, Jouhtenen#1 jalostimista. "Hyvinpä teit sinäik Minun#1 tänne tullessani: Sulaisit jokiin suita, 70 Jäitä järvistä ohensit, Ranoillen#1 kaloja laskit, Suollen suikelehtavia. *Nuota tuolta nuorten miesten#4 Ehtiä erän parrahin.* 75 Jopa kerta keitettihin Minun tänne tullessani, Kalehvalla#8 on kaunis hauki". Tuli tänne kylvämähän, Taroja tihittämään, 80 Suot kylvi, kan⌈e⌉rvat kasvo, Norot kylvi, koivut nousi, Mäet kylvi, männyt kasvo, Maat tuoreet tuomikkoiksi, Maat kaijat kataakoiksi, 85 Lepikoiksi lempi-paikat. Ennen Ahti maita puuttu, Ennen kuin Sempsän siemeniä: Etelähän ensin kylvi, Siitten singotti itehen, 90 Pohjo puolellen porotti, Lopettaa luotesehen.#9
#1 kk:ssa pieni alkukirjain.
#2 r. (pahan).
#3 Ss. 11-15 sivulle lisätyt.
#4 Myöh. lisätty.
#5 Helky : Helkky.
#6 Ss. 31-24 sivulle lisätyt.
#7 tull|akseni| : tullessani.
#8 Kalevalla : Kalehvalla.
#9 r. loihtu san[oja].