SKVR VII3 loitsut
1046. Soanlahti. Riikonen n. 2. -90.
Taaria Tuttavainen. - Mp. Pälkjärvellä.
Pitkän maun loihtu. Uupu Juutas#1 juostessaan, Väsy viäpästellessään, Nukku nurmelle hyvälle, Kuatu muata kalliolle. 5 Kola valu konnan suusta, Kino ilikiän kiasta Kahen kallion väliin, Kiven kolomen koukeroon. Siitä sittä paha sikisi. 10Kuluki Jiessus#2 tietä myöten, Pietar kuluki jälestä. Sano Pietar Jiessukselle: "Luo tuolle, Herra, henki, Silimät siunoo, Jumala!" 16 "Enkä luo enkä ou, Pahasta paha tuloo, Paha pahan siemmenestä." Kulukivat hyö toisen kerran, Sano Pietar Jiessukselle: 20 "Luo tuolle, Herra, henki, Silimät siunoo, Jumala!" Kulukivat hyö kolomannen kerran, Sano Pietaŕ Jiessukselle: "Luo tuolle, Herra, henki, 25 Silimät siunoo, Jumala!" Loi tuolle Herra hengen, Silimät siunasi Jumala. Mistä on piä pahalle pantu? Piä pantu pataranista. 30 Mistä silimät siunattuna? Silimät simpukan jyvästä. Mistä muu vihko viskattuna? Vihko virsun paulasesta. Mistäs häntä häivättynä? 85 Pahan hengen paulan piästä. Mistäs on kiel' pantu? Kiel kehnon keihäästä, Hampaat kaurasta Kalevanpojan.#3 Mato#4 musta muan alanen, 40 Toukka tuonen karvallinen, Läpi puun pujottelija, Läpi mättähän mänijä, Kukas käski, paha pakana, Piätä pistyä pitee, 45 Kaulavartta kannatella? Tiesitkös puuta purrehesi, Närettä näpännehesi, Kun purit ihua imeisraukan, Emontuoman ruummista? 50 (Eläimille: K[un] p[urit] i[hua] eläväraukan, Ruavasraukan ruumista). Tule työś tuntemahan#5, Pahasi parantamahan, Ennenkun sanon emolle, 55 Virkan valtavanhemmalle! Kiputytti#6 vuoren neito Istuu kipumäjellä, Kipuja keräilöö Pikariin pikkuseen, 60 Kultaseen kuppiseen. Mihinkäs myö kivut panemma? Kivuttaren kintahasen#7, Vammattaren vanttuhusen.#8 Tuolla keitä sie kipuja 66 Pikarissa pikkusessa, Kultasessa kuppisessa, Yhen sormen mäntävässä, Peikalon mahuttavassa!
#1 kk:ssa pieni alkukirjain.
#2 Jiesus : Jiessus.
#3 Kalevan pojan: Kalevanpojan.
#4 r. Syntysanat.
#5 tuntemaan : tuntemahan.
#6 r. Kipusanat.
#7 kintaasen: kintahasen.
#8 vanttuusen: vanttuhusen.