SKVR VII4 loitsut
1762. Kitee. Vinter ja Hannik. n. 151. -87.
Kontiola. Juhana Putkuri, 65 v.
Potilasta kylvettäissä. Tule nyt saunahan, Jumala, Isä ilman, lämpimähän Tekemähän terveyttä, Rauhoa rakentamahan! 5 Lyö nyt löyly, lähätä lämmin Kiviselle kiukuulle, Paaelle pakottomalle! Puun löyly, vetosen lämmin, Vesi vanhan#1 Väinämöisen. 10 Vuoresta vetosen synty, Tulen synty taivosesta; Ei oo löylyn löytämistä, Lämpöisen lähättämistä. Tuolta mää anon apua, 15 Tuolta huuan hoivennusta: Ylähältä taivahasta#1, Alahalta maan mätästä. Huutelen hätäisen huuon, Panen äänen pakkosan 20 Läpi maan, läpi mantereen, Läpi kuuen kirkkokunnan, Läpi seihtemän pitäjän, Josta aina armot käyvät, Merkit tuttavat tulevat. 25 Mist' on pulmat puuttununna, Taikihit tapahtununna? Onko veistä, vai on maasta, Vai on tuuli tuuvittanna, Vai on kalma kammiosta, 30 Perkele pyhästä maasta Kirkon kirjavan sivulta, Satalauan lappiasta, Tuhatlauan tutkaimesta, Jossa lukkarit lukeevat 35 Sekä papit pauhovaapi, Messumiehet mellehtivät? Kun ei lie minussa miestä, Ukonpojassa urosta Tämän päästön päästäjätä, 40 Tämän pulman purkajata, Tämän jakson jaksajata, Nouskaan nyt norosta miehet, Hiekasta hevosväki, Miekkamiehet lähtehestä! 45 Kun ei lie minussa miestä, Ukon pojassa urosta, Tulkaan nyt tuhat perkelettä Tämän päästön päästäjätä, Tämän pulman purkajata, 50 Tämän jakson jaksajata! Kavet eukko, Luonnotar, Kavet, kultainen korento, Tule nyt päästön päästämään, Tule pulman purkamaan, 55 Tule jakson jaksamaan! Huo, Herra, hurmehella, Herra, vahvalla valele! Puhu, Jiessu, puolestani, Pese, Jiessu, peipostani 60 Kylän liioista lioista, Naisten naarojen sanoista, Kusikinttujen kiroista, Veripaitojen pahoista! Liikku linnat, järkky järvet 65 Torit linnan torkahteli, Vuoret vaskiset vapisi; Etkö siis sinnäi liiku, Etkö sie, paha, pakene Syömästä, kaluamasta, 70 Puremasta, läätämästä! Hajua nyt, hiien hammas, Leviä nyt, lemmon leuka, Liiku liikutellessani, Järky järkytellessäni! 75 Mull on kourat kontiolta, Verenjuojalta vekarat, Havukalta haarottimet, Linnulta lihapitimet, Jolla mie konnan kopristelen, 80 *Jolla mie puskuja puhelen*, Amputautia ajelen Kuttamona kulkemahan, Kiviä kivistämähän, Paasia pakottamahan; 85 Kivi ei kipuja itke, Paasi vaivoja valita, Vaikka paljon pantaisihin, Määrältä mätettäisihin, Äijä äyskyteltäisihin.
#1 kk:ssa iso alkukirjain.