SKVR VII4 loitsut
2100. Kiihtelysvaara. Lönnrot Q, n. 142. -38.
Kipusanat. Napakatti Nallervoinen, Vihuritar, viljan eukko, Kahuritar, karjan paimen, Hui kurja isäjältä, 5 Emäjältä Hongatarki. Hongata[r], tytär Tapion, Perä paksu, paaterjalka Perin tuul[ehen] m[akasi], Kalten kaarna pohj[asehen]. 10 Synnytteli p[oikiansa], Synnytteli, ärrytteli, Kiven alla kitkutteli, Juurill' on#1 nyryn närein, Alla kaunisten katajan. 15 Suon navoilla, maan nav[oilla], Kirjokangasten perillä, Luotu louhi kam̄arissa. Synnytt eli, ärrytteli, Kiven a[lla] kitk[utteli]; 20 Eip' on synny syntyminen, Sikiä paha sukunen. Synty poikoa 9 Yhen saun[an] saap[uvilla], [Yhen] löylyn lyötävillä; 25 Synnytteli p[oikiansa], S[ynnytteli], ärrytt[eli], Kiven alla k[itkutteli]. Ei minussa miestä l[iene] Eikä pojassa J[uma]laa, 30 Eikä tuossa veljessäni, Joka pilviä pitää, Hattaroita hall[itsee]. Voiak alta, v[oiak] p[äältä], Kerta keskeä sipase, 35 Keskeä kivutt[omaksi], Alta aarterettomaksi, Päältä nuur[umattomaksi], Jottei tuska p[äälle] tunnu, Pakko syämehen panete! 40 Ellys on märille menkö, Ellys visvoille viruo Minun silmin näht[yäni], Käsin p[äällä] käyt[yäni], Heng[in] h[uokaeltuani], 45 Sulin suin puhelt[uani], H[engin] h[uokaeltuani]. En puhu o[malla] s[uulla], P[uhun s[uulla] p[uhtahalla], Herran h[engellä] h[yvällä] 50 Käsin p[äällä] k[äytyäni], Sulin suun p[uheltuani]. En p[uhu] om[alla] s[uulla], P[uhun] s[uulla] puht[ahalla], H[erran] heng[ellä] h[yvällä], 55 Lämpösellä läyhötte[le]n Läpi suun sulan J[uma]lan, Läpi lämminten lihoin Ehom̄aksi ennistään, Parem̄[aksi] muinostaan.#2 60 Kivut käännä kertohen, Vaivat vastoin rintojani. (Alku- ja loppusanat).
#1 Juuri|in| : Juurill' on.
#2 Säk. 59 ja 60 väl. viiva.